Op nog geen 2000 kilometer van hier komen honderden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen op een gruwelijke wijze om het leven dankzij de "luchtcampagne" van de Navo. Hoewel de Navo Joegoslavië niet eens officieel de oorlog heeft verklaard, bombardeert ze het land terug naar de Middeleeuwen. Geen dag gaat voorbij of we horen dat de bombardementen nog worden opgevoerd. Hierbij treffen de "slimme Navobommen" niet alleen reeds lang verlaten militaire doelwitten, maar ook bruggen, spoor- en autowegen, fabrieken en burgerwoningen. De bombardementen zijn zo precies dat ze dood en vernieling zaaiden in een trein en zelfs een kolonne Kosovaarse vluchtelingen. Naast de vele burgerslachtoffers dreigen ze blijvende en onherstelbare schade aan te richten aan het milieu, met vernietigende gevolgen op het leven en de gezondheid van de Joegoslavische bevolking tot lang na het beëindigen van de oorlog.

Totnogtoe heeft de westerse militaire alliantie precies het tegenovergestelde bereikt van wat ze beoogde. De positie van Milosevic is nooit sterker geweest, de etnische zuiveringen zijn drastisch opgevoerd en de kans dat de oorlog uitbreidt is gevaarlijk toegenomen. Maar om geen gezichtsverlies te lijden volhardt de Navo in de boosheid en versterkt bovendien zijn troepenmacht in de Balkan, waarbij de kans op een grondoorlog met rasse schreden dichterbij komt. Een regelrechte Balkanoorlog, waarin ook Albanië, Macedonië, Roemenië, Bulgarije en mogelijk ook Griekenland en Turkije zouden betrokken worden wil het bondgenootschap te allen prijze vermijden. Maar de militaire interventie heeft een eigen logica en een dergelijke ontwikkeling is inherent aan de situatie.

De Belgische regering volgt klakkeloos het agressieve imperialistische oorlogsgeweld van het door de VS aangevoerde bondgenootschap. De bommenregen op Servië, Kosovo en Montenegro komt ook uit Belgische F16's. De schrijnende beelden van Kosovaarse vluchtelingen die we dagelijks krijgen opgevoerd en de demonisering van Milosevic, die door Dehaene vergeleken wordt met Hitler, moeten de publieke opinie achter deze criminele oorlog krijgen. Natuurlijk moet er iets gedaan worden tegen de etnische zuiveringen, maar hebben de bombardementen een jota veranderd aan het lot van de Kosovaren? Het tegendeel is waar.

Daarom moet de arbeidersbeweging gemobiliseerd worden om zich duidelijk te verzetten tegen de groeiende oorlogswaanzin in de Balkan. De vredesbeweging, waarvan de arbeidersbeweging de ruggengraat vormen, heeft in dit land een diepgewortelde traditie. Het wordt hoog tijd dat ze zich schaart bij het massaal protest dat reeds is losgebarsten in Montenegro, Macedonië, Griekenland en Italië. Enkel door op het thuisfront tegenwind in de zeilen te krijgen kunnen de imperialistische Navolanden bakzeil halen. Wij eisen

* Onmiddellijke stopzetting van de Navo-bombardementen

* België uit de Navo, de Navo uit België

* Voor een socialistische federatie van de Balkan