Twee Thalystreinen met Europarlementsleden en hun medewerkers vertrokken vorige week maandag met vertraging. Een honderdtal actievoerders stopten het vertrek gedurende een twintigtal minuten. De actie was het initiatief van de Actiecomités Europa, twee maanden geleden opgericht door vakbondsmensen van het ACV en het ABVV samen met andersglobalisten. Deze treinen, omgedoopt tot de treinen van de soberheid, vertrokken uit Brussel Zuid naar Straatsburg, waar het Europarlement zes wetgevende teksten (het beruchte ‘six pack’) bespreekt. Met het ‘six pack’ zal een Europees ‘economisch bestuur’ bindende bakens uitzetten voor het economisch, financiële en zelfs het sociale beleid van de nationale regeringen.

“Indien het six pack wordt gestemd, is de soberheid aan de orde van de dag in alle landen van de Europese Unie. De regeringen van de Europese landen zullen dan niets meer te zeggen hebben”, verklaarde Erik Demeester, woordvoerder van de Actiegroep Europa aan het persagentschap Belga.

Wouter Beke, voormalig informateur en voorzitter van de CD&V, zei over de toekomst van een nieuwe Belgische regering:  “Een linkse of een rechtse regering is een vals debat, het zal vooral een Europese regering zijn. Het zal een regering zijn die datgene uitvoert waar Europa ons toe zal dwingen”. De Europese commissie kwam vorige week met de volgende raad op de proppen voor België: het indexmechanisme moet worden aangepast, de pensioenleeftijd moet naar boven, de overheid moet worden afgeslankt, de werkloosheidsuitkeringen moeten worden beperkt in de tijd en verlaagd, de arbeidstijd moet worden verlengd en de btw moet omhoog.

Deze aanbevelingen klinken de N-VA als muziek in de oren. “De aanbevelingen zijn in de lijn van het N-VA-programma”, oordeelt kamerfractieleider Jan Jambon. Ook de Open VLD herkent in het EU-advies een doorslagje van haar eigen partijprogramma. Het patronaat is ook in haar nopjes met de EU-raad. De PS daarentegen fulmineert terecht tegen deze rechtse voorstellen. De SP.a-top lijkt als verlamd door interne verdeeldheid. Frank Vandenbroucke pleit openlijk voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Caroline Gennez probeert aan ‘damage control’ te doen en wil het pensioen op 65 jaar houden.

Rechts en het patronaat in België hebben deze maatregelen na een jaar onderhandelen nog niet uit de brand kunnen slepen. Noch in de regeringsvorming, noch in het sociaal overleg. Nu hoopt ze dit wel te kunnen via een Europees dictaat. Want als de maatregelen van ‘economic governance’ (economisch bestuur) worden goedgekeurd, zal de EU de nationale regeringen kunnen dwingen tot gehoorzaamheid. Desnoods met zware financiële boetes. Wie de plak zwaait op de EU-toppen, zijn de industriële en financiële lobby’s.

Het ‘economisch bestuur’ van de Europese Unie is ook en vooral hun geesteskind. ‘Economisch bestuur’ is daarom iets als een stille staatsgreep van de banken en ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat de factuur voor de bankencrisis niet door hen wordt betaald maar door ons. Overal in Europa wordt hier actie tegen gevoerd. In Spanje maar vooral in Griekenland komt de bevolking hiertegen in opstand.

De vakbonden in de EU betogen hiertegen opnieuw in Luxemburg op 21 juni. De actiegroepen Europa steunen natuurlijk deze acties. Tegelijkertijd roepen de actiegroepen op tot een volksvergadering ‘s anderendaags op woensdag 22 juni om 18u op het Schumanplein.

Diezelfde dag nog is de discussie over de ‘six pack’ geagendeerd in het parlement. Op 23 juni wordt er hierover gestemd. Dit wordt niet het einde van ons verzet maar pas het begin. ‘Vonk’ denkt dat het verzet tegen de soberheid ook het best is gediend met een politiek alternatief. Twee voorstellen zijn hierin centraal: de kwijtschelding van de openbare schuld en de nationalisatie van de banken onder democratische controle van het personeel, de overheid en vakbonden.

Allen naar de Volksvergadering in Brussel op 22 juni om 18u op het Schumanplein!

Meer info op Facebook: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=217241284965702http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=217241284965702

Bezoek ook onze blog: http://comitesactioneurope.blogspot.com/http://comitesactioneurope.blogspot.com/