De volgende korte, in het Nederlands vertaalde stellingen werden opgesteld door aanhangers van de IMT in Oekraïne. Ze gaan in op de oorsprong van de aanhoudende oorlog en het reactionaire effect dat deze op het land heeft gehad. Voor een internationalistische oplossing van de oorlog in Oekraïne, en van alle oorlogen! Voor socialistische revolutie! Lees hier de oorspronkelijke verklaring.

1. De oorlog in Oekraïne is het gevolg van een conflict tussen imperialistische rovers.


Enerzijds hebben we het machtige imperialisme van Washington, dat sinds het einde van de Koude Oorlog een dominante positie op het internationale toneel heeft behouden. Anderzijds is er het imperialisme van het Kremlin, dat de meerderheid van zijn natuurlijke, productieve en militaire krachten heeft geërfd van de voormalige USSR. Het is een machtig imperialisme op zichzelf, maar geen wereldleider. Wat zijn de ingrediënten van het conflict hier?

In recente jaren zijn de belangen van de VS en de NAVO steeds meer richting Ruslands grenzen opgeschoven. Als gevolg worden de regionale belangen van het Kremlin bedreigd door het Westerse imperialisme, dat Rusland omsingelt. Het feit dat de post-Maidan-autoriteiten in Kyiv herhaaldelijk de kwestie hebben aangehaald van Oekraïens lidmaatschap van de NAVO en de EU, was de druppel. Daarom besloot Poetin om de wankele positie van het Russisch imperialisme te versterken, door een imperialistische oorlog te voeren in Oekraïne.

2. Waarom stuurt Washington geen troepen naar Oekraïne?


Zelfs voor het machtigste imperialistische land ter wereld is er een grens aan hoeveel middelen het aan oorlog kan besteden. Het VS-imperialisme heeft recentelijk een nederlaag geleden in Afghanistan, en de globale economische crisis heeft Washingtons achilleshiel blootgelegd. Daarom heeft het geen andere keus dan doorgaan met het opleggen van sancties en afwachten welke acties het Kremlin-imperialisme uitvoert.

3. Oekraïne is slachtoffer geworden van dit conflict.


De oorlog voedt in toenemende mate het Oekraïens nationaal-chauvinisme tegen de Russische bevolking. Deze reactionaire ideeën bieden geen uitweg voor de Oekraïense massa’s in de strijd tegen het Russisch imperialisme. We roepen op tot wereldwijde solidariteit van de onderdrukte massa’s. Noch de NAVO, noch de EU, noch de VS zullen ons helpen. Ze hebben al laten zien dat hun primaire belang is om winst te maken voor hun eigen kapitalisten. Enkel de internationale eenheid van de werkers zal ons helpen in de strijd tegen het imperialisme en onze eigen bourgeoisie.

Het Oekraïens nationalisme beschermt de belangen van degenen die in de dagen voor 24 februari zo vlug de Oekraïense bevolking in de steek lieten: de bureaucraten, oligarchen en andere parasieten van de Oekraïense samenleving. We zeggen nee tegen het Oekraïens nationalisme. In plaats daarvan steunen we de wereldwijde eenheid en het gemenebest van proletariërs.

Enkel in een gezamenlijke strijd met de Russische werkende klasse kunnen we het imperialisme van de Kremlin-kliek verslaan. Dus we benadrukken nog een keer dat het bekrompen chauvinisme geen uitweg biedt uit deze situatie, en dat het slechts de werkende klasse desoriënteert in haar strijd tegen het imperialisme in al zijn varianten.