Het is de laatste jaren de gewoonte geworden dat Vlaamse Overheidsdiensten sommige taken doorgeven aan de privésector, die er ruim voor betaald wordt. Europa heeft een kader geschapen waarbij overheidsdiensten sommige taken, waarvoor ze niet de echte expertise in huis hebben, “tegen betaling” aan privéondernemingen kunnen doorgeven.

Deze uitbestedingen (ook outsourcing genoemd) lopen de laatste tijd de spuigaten uit. Net nu de Vlaamse regering grove besparingen oplegt (60 miljoen Euro op werkingskosten en 6 procent op personeel = min 2500 personeelsleden in alle Vlaamse overheden; zie vroegere Vonkpublicaties) wordt het budget van uitbesteding groter. Een contradictie zou je zeggen… maar er zit een hele strategie erachter. Zoals we vroeger al schreven is Muyters (N-VA) de voogdijminister van de VDAB. De N-VA-top grijpt gretig naar deze constructies om (“bevriende”?) ondernemingen een kadootje toe te stoppen. Tegen de volgende Vlaamse verkiezingen (juni 2014) willen de NVA-kopstukken aantonen dat zij de enige ministers zijn, die “gekuist” hebben in het groot ambtenarenapparaat van de Vlaamse overheid. Ook willen ze aantonen dat ze een betere “bespaarder” zijn dan de Federale regering. Vermits er in de media al jaren lang een campagne bezig is tegen de ambtenaren, hopen zij dat de bevolking daar niet wakker van zal liggen. Maar het gaat ook over geld! en daar kan je wel van wakker liggen (vraagt het maar aan de kleine spaarders!)

Men probeert aan te tonen dat men bespaart en minder uitgeeft. De werkingskosten en personeelskosten zullen duidelijk lager liggen, maar van het budget van uitbestedingen zal men niks reppen. Zoals een ABVV Kameraad het zei… “Het gaat hier wel om belastinggelden van de Vlaamse Burger. Als ze willen aantonen dat men daar zuiniger mee omgaat, is dat een grove leugen. Wat aan de ene kant bespaard wordt, schuift men gewoon door naar een ander budget (dat niet getoond zal worden bij HUN eindrapport). Op dat ander budget wordt meer geld gespendeerd aan die uitbestede taken, dan men deze door de overheid zouden laten uitvoeren. Bij uitbestedingen worden nog eens 21 procent BTW bijgerekend…

Alle Vlaamse Overheden zijn er het slachtoffer van, maar bij de VDAB loopt het echt de spuitgaten uit. In 2011 werden er 68 miljoen euro aan uitbestedingen gespendeerd, in 2012 98 miljoen euro en in 2013 zal dit budget tot meer dan 108 miljoen euro oplopen. Opleidingen en begeleidingen van werklozen komen in het gedrang. De service zal er ook onder lijden. Een interne enquête toont aan dat 88% van de VDAB-ambtenaren bang zijn dat hun baan verdwijnt.

Vorig jaar heeft het rapport van het Rekenhof aangetoond dat bij de VDAB ondoordacht taken uitbesteed zijn. De resultaten waren maar pover en het prijsplaatje was hoger. Dus waarom dan nog uitbesteden als het efficiënter en goedkoper door eigen ambtenaren kan gedaan worden? Om de N-VA te plezieren uiteraard.

De VDAB heeft de afgelopen jaren opdrachten bij gekregen en moesten dit doen met evenveel ambtenaren als voorheen. Nu eist de Vlaamse regering driehonderd afvloeiingen. Ongeveer hetzelfde aantal medewerkers dat privéondernemingen voor deze overgenomen taken tewerkstellen. Ondertussen spendeert men aan uitbestedingen een derde van de totale werkings- en personeelskosten van de VDAB.

Chris Moortgat, algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten zegt het zo: "De Vlaamse regering schrapt banen bij de VDAB om te tonen dat ze durft te snoeien in de administratie, Maar de uitbestedingen, die daarvan het gevolg zijn, zorgen vaak voor een meerkost. Ook de efficiëntie neemt niet toe. Wij hebben niks tegen bepaalde uitbestedingen; je hebt niet alle expertise in huis. Maar wanneer de kosten-batenanalyse aantoont dat men niet wint aan efficiëntie en men zelfs meer uitgeeft… dan heeft dit niks meer te maken met een beter beleid"

Ook dit moet de Vlaamse burger weten, als ze over anderhalf jaar in het kieshokje staan! Hoe zullen de Vlaamse Ministers dit nu weer uitleggen aan de bevolking? Minister Muyters was alleszins niet bereikbaar… we weten al dat hij kan niet kan rekenen… maar nu vond hij er zelfs geen woorden voor…

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken