Steun de Griekse marxisten in Syriza, voor een linkse regering!Binnenkort, op zondag 17 juni, zijn het opnieuw verkiezingen in Griekenland. De hele Europese rechterzijde en de kapitalistische woekeraars van allerlei slag zijn zeer bevreesd voor een mogelijke overwinning van de linkse coalitie Syriza. Met de vorige verkiezingen verdrievoudigde deze partij haar stemmenaantal dankzij haar radicaal verzet tegen de soberheid. De marxisten in Syriza, die het tijdschrift ‘Epanastasi’ (Revolutie) uitbrengen en het theoretische magazine ‘Marxistiki Foni’ (Stem van het marxisme), pleitten onmiddellijk na de vorige stemronde van 6 mei voor nieuwe verkiezingen om een regering van de linkerzijde mogelijk te maken. Syriza weigerde terecht mee te stappen in de valstrik van een regering met burgerlijke partijen.

Een linkse regering zou volgens de kameraden van Epanastasi eerst en vooral een einde moeten stellen aan alle soberheidsmaatregelen, de schuld kwijtschelden en de sleutelsectoren van de economie nationaliseren.

Een regering verkozen op dit programma zou dan ook onmiddellijk een internationale oproep doen aan de arbeidersklasse voor praktische solidariteit.

De marxisten in Syriza denken dat zo een linkse regering alleen maar mogelijk is met de communistische partij, de KKE. De huidige leiding van de KKE is echter zeer sektarisch en weigert een dergelijk bondgenootschap.

Om die redenen roepen ze op tot een stem voor Syriza en de uitwerking van een echt socialistisch programma en de vorming van een linkse regering

  • Geen samenwerking met de burgerlijke partijen
  • Voor een linkse regering met een echt socialistisch programma
  • Voor een socialistische federatie van Europa.

Je kunt de Griekse marxisten steunen door geld te storten op het rekeningnummer  001-1370273-30 op naam van Vonk met vermelding ‘steun Griekenland’. (Europese overschrijving: IBAN = BE15 0011 3702 7330 en BIC = GEBABEBB)

Volg de website van Marxistiki Foni en Epanastasi (in het Grieks) http://www.marxismos.com/http://www.marxismos.com/