S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
Een onderzoeksreportage en 40 minuten, zoveel was er nodig om het gehypte extreem-rechtse studentengroepje Schild & Vrienden (S&V) in het nauw te drijven. Dit is het uitgelezen moment om er een schepje bovenop te doen en extreem-rechts van de campussen te verjagen. Verkondig je anti-racisme luid en duidelijk. Strijd luid en duidelijk voor een socialistische samenleving, die de voedingsbodem van deze verwerpelijke groeperingen naar de vuilbak van de geschiedenis kan verwijzen.
Lees verder
De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld
De temperaturen blijven stijgen en de kapitalisten kunnen enkel machteloos toekijken. In laatste instantie is hun systeem verantwoordelijk voor deze vernietigende chaos.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
  • De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld

Er steekt een stakingswind op bij de Brusselse lokale besturen. Op 11 oktober legden in de 19 gemeenten en OCMW ’s van de hoofdstad, in de 5 openbare ziekenhuizen van het Irisnet, bij de vuilnisophaaldienst Brussel Net, talrijke personeelsleden het werk neer. De staking duurde twee uur, van 10 tot 12 uur en werd goed opgevolgd. Om de continuïteit van sommige diensten in ziekenhuizen te verzekeren werd er om de beurt 15 minuten gestaakt. Alle mogelijke diensten en beroepsgroepen vervoegden de actie en de korte betogingen: vuilnismannen- en vrouwen, bedienden, kinderverzorgsters, verplegers, keukenpersoneel, arbeiders, sociaal assistenten, IT-ers, schoonmaaksters, enz. Allen klagen over hun lage lonen. Gemiddeld zijn de loonschalen in Brussel immers tot 10 procent lager dan in Vlaanderen en Wallonië. Sommige personeelsleden leven echt in armoede. Onbetaalbare huurprijzen, bergen facturen, stijgende prijzen, schulden, stijgende werkdruk, stress en burn-outs zijn legio. Vandaar de eis voor een verhoging van de loonschalen met 10 procent en ook voor een collectieve arbeidsduurvermindering. Het autoritaire en verstikkende management wordt ook op de korrel genomen. Deze actie was slechts een opwarmingsoefening voor de 24-uren staking van 11 november. Het geheel werd opgezet door het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV en ACLVB. Maar de drijvende kracht is de socialistische vakbond die voor de zomer een campagne opzette rond een offensief eisenprogramma. De socialistische militanten werkten dus een plan uit waarbij de actiebereidheid van het personeel stap na stap wordt versterkt en beter georganiseerd. Zo wordt het vertrouwen in de eigen kracht opgekrikt. En het lukt. Startend met een petitie die duizenden individuele gesprekken verreist, gaan de acties in crescendo. Verschillende pamfletten en affiches worden verspreid, zelfklevers geplakt en badges verdeeld. Elke actie wordt voorbereid door algemene vergaderingen op de werkplaats en tijdens de werkuren. Dit zowel voor als na de acties. Spandoeken en plakkaten worden gemaakt, liedjes en slogans uitgevonden en korte toneelstukken uitgedacht. Een echte dynamiek wordt hier op gang gebracht. 11 november wordt een nieuw hoogtepunt met een 24-uren staking en een regionale betoging. De nieuwe gemeentebesturen zullen moet luisteren of er zullen nieuwe acties volgen.

Meer informatie op ACOD LRB Brussel