Hun competitiviteit wordt onze armoede!

“Veel volk! Goed gedaan!”. Zo feliciteerde iedereen elkaar op de eerste tweetalige algemene vergadering van de Actiecomités tegen het nieuwe Pact voor de Euro of het zogezegde ‘economic governance’. ‘Economic governance’ is een modern schutwoord voor kapitalistisch economisch beleid. 

Het pact is een stap in de richting van permanente soberheid en sociale afbraak. Nationale regeringen en parlementen moeten deze slaafs volgen op straffe van zware sancties. Het pact staat ook voor een verdere uitholling van de reeds beperkte democratie op nationaal vlak. Een bekroning van de macht van de onverkozen patronale en financiële lobby’s.

Dit allemaal als gevolg van de duizelingwekkende putten die werden gegraven in de overheidsfinanciën ten voordele van de banken. In naam van de concurrentiestrijd van de Europese kapitalisten moet hun competitiviteit opgetrokken worden ten koste van onze koopkracht. Worden we nu allemaal verloond zoals 6,5 miljoen Duitsers die slechts een paar euro per uur verdienen?

Een zeventigtal vakbondsmensen, studenten en activisten uit het verenigingsleven hadden verzamelen geblazen in het hartje van Brussel. Zowel groene als rode syndicalisten namen deel. Militanten uit de industrie, het transport, bedienden uit de openbare diensten als uit de privésector en jongeren vormden het gros van de vakbondsactivisten.

Voorlopig leeft het initiatief enkel in de hoofdstad (met drie comités georganiseerd rond de gemeenten Sint Gillis, Schaarbeek en Elsene), maar het wil snel uitbreiden naar beide landsdelen. De vergadering werd ook voorgezeten door twee militanten uit het ACV en het ABVV, respectievelijk ook Franstalig en Nederlandstalig. Een duidelijk antwoord op de taalhetze van diegenen die ons willen verdelen en een poging tot herstel van het vakbondsfront aan de basis. Matéo Alaluf, een atypische professor aan de ULB wegens zijn inzet aan de kant van de vakbonden, gaf er een heldere uiteenzetting over de inzet de drastische sociale sloopplannen van de Europese Unie (zie hier voor meer uitleg: http://comitesactioneurope.blogspot.com/http://comitesactioneurope.blogspot.com/). 

Na een vragenkwartiertje kwamen de bijdragen los uit de zaal. Opvallend was dat veel syndicalisten, zowel deze uit het ACV als het ABVV, aandrongen op een vakbondsreactie op de aanvallen die worden bekokstoofd. Tot nu toe was dat niet echt het geval. Noch de actie van het ACV aan de Heysel, noch de (strijdbaardere) betoging van het ABVV in de Wetstraat zijn voldoende. Het Europees Vakverbond ontsnapte ook niet aan de kritiek: een krachteloze lobby met een veel te klein budget! Naast prikacties bedoeld om de aandacht te trekken willen de comités actief werken aan de vorming en bewustwording rond die afbraakplannen.

In de eerste plaats met en in de vakbonden. Maar ook in de wijken, op de markten. Een verantwoordelijke van een Brussels jeugdhuis drong ook aan op de sensibilisering van de jongeren. Er wordt daarom gewerkt aan specifiek vormingsmateriaal en sprekers die in de volgende maanden op algemene personeelsvergaderingen in de bedrijven, militantenvergaderingen en jeugdhuizen tekst en uitleg kunnen geven. De comités zullen ook zichtbaar zijn op de belangrijkste vakbondsbetogingen in het land. Dit initiatief is echt belangrijk omdat het de kans geeft aan veel vakbondsmilitanten een opbouwende uitdrukking te geven aan hun misnoegdheid of gevoelen van onmacht tegenover de versnelde sociale afbraak op zijn Europees. In de volgende weken zullen de talrijke voorstellen gestalte krijgen. Kijk dus uit en vervoeg de comités! 

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken