Uitgelicht

 

Beste kameraden,

De eerstvolgende editie van ons tijdschrift Vonk is het meinummer. Zoals elk jaar doen wij weer een beroep op uw financiële en politieke steun aan onze beweging. Met of zonder lockdown brengen wij op 1 mei ons tijdschrift uit. We brengen zowel een papieren versie (voor abonnees) als een digitale versie uit. In beiden verschijnen de meigroeten.

De doelstelling van ons strijdfonds tegen 1 mei 2021 was € 12.000 maar door de beknotting van de politieke werking door de corona-pandemie maakt dat we meer dan ooit op uw steun rekenen. We sparen ook al en paar jaar om een eigen lokaal te kunnen huren en we hopen dat we dat in 2022 zullen kunnen waarmaken.

Zoals u weet hebben en willen we geen subsidies of kapitaalkrachtige sponsors. Wij varen bewust een onafhankelijke koers en we werken al heel wat jaren enkel met de steun van onze medewerkers, lezers en sympathisanten. Concreet vragen we u om een advertentie te plaatsen in ons blad en op onze website. Elke lezer kan in eigen naam of in naam van een werkvloer, een vakbond, een progressieve beweging of een linkse partij een politieke boodschap, een steunbetuiging of een aankondiging kwijt in een eenmalige advertentie in ons meinummer, dit uiteraard tegen een financiële steun voor ons strijdfonds. Dit is eveneens een steun aan een beweging die een rol wil spelen in het opbouwen van een maatschappij waar de mens en niet de winst centraal staat.

De coronacrisis heeft weer duidelijk het falen van het kapitalistisch systeem aangetoond en de slechte aanpak van hun regeringsleiders. Wat de gezondheidscrisis betreft: de tekorten aan beschermingsmateriaal, tegengestelde belangen van de grote multinationale bedrijven die zich niets van de 2 miljoen doden en de schrijnende armoede aantrekken, de massale faillissementen van kleinhandelaars, onwil om te investeren in het zorgsysteem, de wedloop naar de vaccins door de rijke landen terwijl in de arme landen de doden op straat liggen, de toename van depressiviteit, de gigantische winsten van de farmreuzen die nu alle macht in handen hebben, het traag op gang komen van de vaccinaties - en de opsomming is verre van volledig.

In een socialistische maatschappij waar de mens centraal staat zou er sneller geïnvesteerd zijn geweest in wetenschappelijk onderzoek en in de uitbreiding van de zorg, in de mensen die aan de frontlijn staan. Daarvoor hebben we dingend socialisme nodig!

U kunt kiezen uit volgende prijzen en afmetingen: 

  • € 12.50 voor een advertentie van ongeveer 3 x 9 cm.
  • € 25 voor een advertentie van ongeveer 9 x 6.50 cm.
  • € 50 voor een advertentie van ongeveer 9 x 13.50 cm.
  • € 75 voor een advertentie van ongeveer 10 x 18.50 cm.
  • € 100 voor een advertentie van ongeveer 13.5 x 18.50 cm.

Reageer zo snel mogelijk en ten laatste tegen 21 april zodat de productie van ons tijdschrift niet in het gedrang komt. Stuur uw boodschap, logo, foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Stort op rek: BE15 0011 3702 7330 van VONK met vermelding ‘MEIGROETEN’. Indien gewenst wordt een factuur op naam opgestuurd. U kunt ook via de URL-code hieronder betalen.

Wij hopen op een positieve reactie!

 

Payconiq

De methode van het marxisme levert alle basistechnieken die nodig zijn om de levende werkelijkheid te analyseren en te begrijpen. Het 'dialectisch materialisme' stelt ons in staat om de realiteit te bestuderen. Deze realiteit is geen opeenvolging van losstaande of zinloze gebeurtenissen of feiten. Het is een dynamisch proces dat wordt gedreven door interne tegenstellingen in voortdurende verandering.
 
Of om het op een andere manier te zeggen:

"Het dialectische denken staat op dezelfde manier in verhouding tot het vulgaire denken als een speelfilm in verhouding staat tot een foto. De speelfilm sluit de foto niet uit, maar combineert een reeks van ze volgens de bewegingswetten." (Trotsky, Het ABC van de materialistische dialectiek)

Het marxisme is veel meer dan een politieke doctrine, of een theorie van de economie. Het is de filosofie van de toekomst.
 
Schrijf je hier in voor onze inleiding tot de marxistische filosofie: https://forms.gle/dF26xLB5nVyTTvw19 
Volg en deel het facebook-evenement: https://fb.me/e/czlKf92FM

De mentale gezondheid van de bevolking gaat al jaren achteruit. Vooral eenzaamheid wordt hiervoor door de regerende klasse als oorzaak naar voren geschoven. In België zou bijvoorbeeld de helft van de mensen kampen met eenzaamheid. Dit wordt ook meer en meer begrepen door hedendaagse regeringen. Voormalige eerste minister van het Verenigd Koninkrijk Theresa May heeft in 2018 zelfs een minister voor eenzaamheid aangeduid, ook al bleef die post niet lang bestaan. Ook in België is er al een soortgelijke positie gecreëerd, zij het op een veel kleinere schaal. In Sint-Truiden is er namelijk een schepen van eenzaamheid aangeduid. Uit studies blijkt dat eenzaamheid even slecht voor je is als 15 sigaretten roken per dag. Het verhoogt het risico op hartziekte met 30 procent en op dementie met 60 procent. Het is dus allesbehalve een klein probleem.

Voor veel mensen lijkt een revolutionaire verandering in de maatschappij een luchtkasteel, onmogelijk te realiseren tijdens hun leven. In dit opzicht ontwikkelde Trotski het concept van het “Overgangsprogramma”: een reeks eisen die de samenleving van de situatie van vandaag onder het kapitalisme, konden brengen naar het uiteindelijke doel van het internationale socialisme. Hoe zou zo’n overgangsprogramma voor het klimaat er uit zien? Welk soort eisen zouden socialisten naar voor moeten schuiven om een klimaatsverandering te bewerkstelligen? In dit artikel proberen we de contouren van zo’n programma te schetsen.