Uncategorised

De strijd van de Palestijnen om zich van hun ketenen te bevrijden is een inspiratie voor de arbeiders van de hele wereld. Demonstraties in solidariteit met het Palestijnse verzet overspoelden de wereld. In plaats van het aan professionele politici over te laten om een oplossing te brengen, nemen miljoenen het heft in eigen handen en zoeken naar een weg vooruit.

Het 53e congres van de CGT (voormalige communistische vakbond), dat eind maart werd gehouden, betekende een keerpunt in de geschiedenis van deze confederatie. De 942 afgevaardigden waren verdeeld over een linkse en een rechtse vleugel, die vier dagen lang met elkaar in conflict kwamen. Vooral de linkervleugel bleek sterker en offensiever dan ooit, ook al slaagde de rechtervleugel erin de leiding in handen te houden en een van haar eigen mensen, Sophie Binet, als algemeen secretaris aan te stellen.

De zwarte volksopstanden in de jaren 1960 in Harlem, Los Angeles, Chicago en Detroit waren het antwoord op de pertinente onwil om gehoor te geven aan de verzuchtingen van de beweging voor burgerrechten en hun leiders, zoals Martin Luther King. Het “Black Nationalism’ dat hieruit ontstond kreeg zijn politieke uitdrukking in de “Black Power” beweging. Het nieuwe radicale zwarte bewustzijn, dat mede aangewakkerd werd door de onafhankelijkheid van voormalige Afrikaanse kolonies, had een grote invloed op de moderne Amerikaanse literatuur.

Dinsdag 21 mei

18u30 - 20u30

Masereelhuis, Sint Jansvest 7 te Gent

Brecht De Smet (politicoloog Ugent) zal de discussie inleiden waarna er ruimschoots tijd is voor discussie.

Marxisten zien de staat niet als een onpartijdige scheidsrechter die boven de maatschappij staat en erop toeziet dat iedereen gelijk wordt behandeld. De essentie van elke staat, met zijn "gewapende lichamen van mensen", politie, rechtbanken en andere instellingen, is dat het de belangen dient van één klasse in de samenleving, de kapitalistische klasse.

De staat heeft niet altijd bestaan, en zal ook niet blijven bestaan :“De samenleving die de productie zal reorganiseren op basis van een vrije en gelijkwaardige associatie van de producenten, zal het gehele staatsapparaat terugzetten waar het hoort: in het museum van antiquiteiten, naast het spinnenwiel en de bronzen bijl.” (Friedrich Engels)

Vonk in samenwerking met het Masereelfonds

Iedereen is welkom op onze discussie over de toestand vandaag in Venezuela. Twintig jaar geleden is er een revolutie begonnen geleid door de president Hugo Chavez. Deze revolutie tilde miljoenen mensen uit de armoede, maakte aan einde aan de ongeletterdheid, zorgde voor gratis medische hulp en hoger onderwijs voor iedereen. Vandaag probeert Trump opnieuw in te grijpen om een VS gezinde regering in het zadel te hijsen. Hiervoor helpt hij de rechtse oppositie in hun staatsgreep en gaat hij over tot de economische wurging in het land.


Om het debat in te leiden zullen we samen kijken naar ‘The Revolution Will not be televized’ (75 min, 2003) die de aanloop naar de poging tot staatsgreep van 2002 bespreekt

Nadien is er tijd en ruimte voor debat.
 
Organisatie: Vonk - Marxistische Jongeren VUB
 
Donderdag 21 maart 2019 van 17:00 - 19:30 
Lokaal D 2.15

ABVV/ACOD organiseert i.s.m. Vonk:

een gespreksavond op dinsdag 02 april 2019,

om 19.00 uur in de zaal van ACOD,   Nieuwpoortsesteenweg 11 te Oostende

André GONSALIS (redacteur VONK en auteur van diverse boeken) dompelt ons onder in het woelige Duitsland na 1918.

(neerslaan van opstanden, moord op Karl Liebknecht & Rosa Luxemburg, opkomst nazisme, ondergang sociaal-democratie…)

Deze maal vertaalde André een boek van WELLRED BOOKS

“Duitsland 1918-1933: Van revolutie naar contrarevolutie”

Deze gespreksavond (les soirées rouges) is toegankelijk voor leden, militanten & sympathisanten ! Nadien nodigen we jullie uit tot vragen te stellen aan de auteur-vertaler van het boek. Het boek wordt ook ter plaatse aangeboden voor € 10      Wij verwachten jullie op 2 april a.s. om 19.00 uur (einde + 21.00u).

 

13h30: Onthaal.
14h00 - 16h00: Leven en strijd van Rosa Luxemburg.
16h30 - 18h30: Hervorming of Revolutie? De actualiteit van haar boek tegen het reformisme.
Adres: Pianofabriek 35, 1060 Brussel.
Zaal Casablanca (metro Voorplein Sint-Gilles).
Vrije toegang.

Marxisme 2019