Werken van Lenin

 

We bieden hier een overzicht van de belangrijkste werken van V.I. Lenin. Alle links zijn extern en gaan naar het Nederlandstalige Marxists Internet Archive.

1902

Wat te doen?

1904

Eén stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts. Een antwoord aan Rosa Luxemburg.

1905

Socialisme en godsdienst

1908

Marxisme en revisionisme

1909

Over de houding van de arbeiderspartij tegenover godsdienst

1913

Marxisme en reformisme

Drie bronnen en drie bestanddelen van het marxisme

1914

De leer van Karl Marx

Over het recht der naties op zelfbeschikking

1916

Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme

1917

Staat en Revolutie

De taken van het proletariaat in de huidige revolutie (de Aprilstellingen)

1918

De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky

1919

Over de staat

1920

De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme

1922

‘Laatste testament’: brieven aan het congres