Zeldzaam zijn de buitenlandse vakbondsleiders die na een vermoeiende reis van twintig uur rechtstreeks van Brussel Nationale Luchthaven naar het piket van de arbeiders van Volkswagen gaan. Maar Ruben Linares behoort dan ook tot het internationalistische soort vakbondsleiders, gestaald in het woelige proces van de Bolivariaanse revolutie in Venezuela. Ruben Linares is een van de nationale coördinatoren van de nieuwe vakbond UNT en eveneens voorzitter van de pas opgerichte transportarbeiderfederatie, de FNTT.

Reden van zijn bezoek aan België? Deelname aan de nationale solidariteitsdag met Venezuela van 9 december, maar ook de voorstelling van het nieuwe en veranderde vakbondslandschap in Venezuela aan de Belgische vakbonden. Het werd een kort maar intens bezoek aan België van donderdag 6 december tot donderdag 15 december.

Van het zwoele Caracas naar het koude piket van Volkswagen

met arbeiders ISS
Als we naar het piket van Volkswagen vertrekken, zitten we toch met de vraag: hoe gaan arbeiders die op zo’n brutale wijze hun job hebben verloren, reageren op de aanwezigheid van Ruben aan hun piket. Die namiddag was aan het piket echter het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de mannen en de vrouwen van VW. Na ons een beetje lukraak voor te stellen komen we in contact met een groep Marokkaanse arbeiders van het schoonmaakbedrijf ISS dat als onderaannemer werkt op VW. Die ontfermen zich onmiddellijk over Ruben Linares. “Kopje warme chocolademelk? Ja graag, eigenlijk zeer graag”, antwoordt een bijna onderkoelde Ruben. Geen enkele van die arbeiders is delegee of militant maar allen weten ze wat er aan de hand is in Venezuela. Ruben, die dacht vooral zijn solidariteit over te brengen aan de stakende arbeiders en informatie in te winnen over het conflict, wordt bestookt met… steunbetuigingen en vragen! “Viva Chavez!“ roepen spontaan een aantal arbeiders. “Goed gedaan in Venezuela. Geef Bush er maar van langs!” “Mocht er bij ons (Marokko en de Arabische wereld) ook een Chavez bestaan dan zouden we nooit werk komen zoeken in België. Zowel hier als daar zien we af. De rijkdom herverdelen, dat is wat er nodig is.” Opvallend hoe in een minimum van tijd Chavez een held is geworden voor de Arabische volkeren. Een groepsfoto wordt gemaakt. Nu vallen we al meer op aan het piket. Verschillende militanten die we ontmoeten feliciteren Ruben opnieuw voor de overwinning in Venezuela.

met delegees en militanten ABVV VW
Even later spreken we met verschillende delegees en ex-delegees van het ABVV. “Toevallig of niet”, vertelt een delegee, “maar deze morgen tijdens de betoging voor D’ieteren hadden we het net onder ons over wat er in Venezuela aan de gang is. Wij waren tot de vaststelling gekomen dat de Bolivariaanse revolutie een van de belangrijkste evoluties is voor de internationale linkerzijde.” Hier ook laten de arbeiders Ruben nauwelijks de tijd om zijn solidariteit te betuigen aan de strijd van de arbeiders van VW. Een ex-delegee, Jacques Guillemot, geeft een analyse van de wereldsituatie en plaatst hierin de Bolivariaanse revolutie. Een andere stelt de ene vraag na de andere aan Ruben! We delen uitnodigingen uit voor de solidariteitsdag die gretig worden gelezen. Het wordt echter koud, zeer koud voor Ruben. We nemen snel een reserve warmte op aan het houtvuur voordat we naar huis rijden.

Van de VUB over Oxfam naar Chili

aan de VUB
Diezelfde avond komen verschillende mensen van de solidariteitsbeweging in België Ruben verwelkomen. Het wordt laat na een intense avond discussie. ’s Anderdaags wordt Ruben verwacht op de VUB, waar verschillende studentenorganisaties zoals Vrij Onderzoek en COMAC samen met Handen Af van Venezuela net voor de examenkoorts nog een infomiddag over Venezuela en Latijns-Amerika organiseren. Een twintigtal studenten antwoorden op het appel. Naast Ruben praat ook Magaly Rodriguez die op de VUB doctoreert over het internationaal syndicalisme in Latijns-Amerika. Zij geeft een panoramisch overzicht van het continent, een overzicht dat nogal controversieel is en dikwijls haaks staat op wat Ruben Linares vertelt en andere studenten in de zaal.

bij Oxfam
Vrijdagmiddag worden we op Oxfam Solidariteit verwacht voor een discussie samen met Gregory Wilpert, medeoprichter van Venezuelanalysis.com. Een dikke twintig medewerkers en kaders van Oxfam zijn present. Oxfam is een van de weinige ngo’s in België die het belang van de Bolivariaanse revolutie heeft begrepen. Met de hulp van informatie en praktische deelname aan de solidariteitsbeweging draagt Oxfam bij tot het bestrijden van sommige koppige vooroordelen over het revolutionaire situatie in Venezuela.

De centrale en begeesterende rol die Ruben Linares tijdens de nationale solidariteitsdag heeft gespeeld werd reeds in een ander artikelartikel toegelicht. Een dag later komt het bericht van het overlijden van de voormalige Chileense dictator Pinochet. Wanneer Ruben op de trappen van de Beurs in Brussel deelneemt aan de vreugde-uitbarsting van de Chileense gemeenschap in België valt hij op door zijn typische Venezolaanse humor. “Niemand weet waarom hij precies nu is gestorven. Ik weet het echter wel. Het is het bericht van de megaoverwinning van Chavez nauwelijks een week voordien die hem definitief heeft genekt”, vertelt hij aan de Chilenen. Wanneer Ruben en verschillende tientallen Chileense vluchtelingen het bekende Brusselse stadscafé ‘El Metteko’ binnenkomen, worden ze onthaald op de hymne van de regering van de socialistische president Salvador Allende. ‘El pueblo unido, jamas sera vencido’ wordt gevolgd door gemixte versies van toespraken van Chavez en van Che met moderne ‘latino’ muziek.

Van de basis naar de top

Dinsdag ontmoet Ruben Linares als nationaal coördinator van de UNT Caroline Coopers van het ABVV. Caroline Coopers is algemeen secretaris van het Vlaamse ABVV. Na de discussie op het ABVV-congres van juni besloot het ABVV contacten te leggen met de UNT. Deze beslissing ligt aan de basis van een uitgebreid onderhoud in de Hoogstraat, het hoofdkwartier van het ABVV. Ook de voorzitter van De Algemene Centrale van Antwerpen-Waasland, Bruno Verlaeckt, nam deel aan het gesprek. Het was een gesprek zonder taboes. Ruben schetste de evolutie van de vakbeweging in Venezuela de laatste tien jaar, de schandalige rol van de oude en corrupte vakbondstop van de CTV tijdens de staatsgreep van 2002 en de patronale lock-out tegen Chavez. Hoe de UNT is gegroeid vanuit de basis kreeg ook veel aandacht in zijn uitleg. De verslagen van de Internationale Arbeidsorganisatie over de zogezegde schending van de vakbondsrechten in Venezuela verontwaardigden Ruben sterk. Na afloop van dit gesprek twijfelde Ruben er niet aan dat dit eerste belangrijke contact een positieve invloed zal hebben op de toekomstige kijk van het ABVV op de UNT en de Bolivariaanse revolutie.

met Bruno Verlaeckt en Caroline Coopers

Een paar uur later ontmoeten we Hendrik Vermeersch, BBTK-secretaris van Brussel-Halle-Vilvoorde, die onder andere verantwoordelijk is voor de logistieke sector (Luchthaven, DHL en andere). Onmiddellijk wisselen de twee mannen praktische ervaring uit. Een nieuwsgierige Hendrik Vermeersch wil echter ook meer weten over de algemene situatie van de revolutie in Venezuela, de rol van Cuba enzovoort.

En terug naar de basis

De laatste dag van zijn bezoek aan België brengt hij in Antwerpen door. We starten met een bezoek aan de raffinaderij van Total, waar hij warm onthaald wordt door de delegees van het ABVV in aanwezigheid van die van het ACV. Als je weet dat de petrochemische cluster in Antwerpen de tweede grootste is ter wereld na die van Houston Texas dan is het gemakkelijk te beseffen hoe belangrijk het bezoek aan Total van een vakbondsleider uit Venezuela wel is. Hier ook gaf de onvermoeibare Ruben een boeiende uitleg over de vernieuwde arbeidersbeweging in Venezuela. Hij bedankte ook expliciet Eric Lambert, ABVV delegee van Total, die op het ABVV-congres van juni een resolutie naar voor bracht ter verdediging van de Bolivariaanse revolutie en de nieuwe vakbond UNT.

Na een bedrijfsbezoek, dat een diepe indruk op Ruben achterliet, werd hij uitgenodigd op een vergadering van het dagelijks bestuur van de AC van Antwerpen-Waasland. Het is deze belangrijke afdeling van de AC – de grootste van het land – die een belangrijke steunpilaar is geworden van de vakbondssolidariteit met de revolutie in Venezuela. Deze vakbondsafdeling sloot dit jaar ook aan bij de campagne ‘Handen Af van Venezuela’. ‘s Avonds is Ruben te gast bij een gemeenschappelijke vergadering van een 25-tal militanten van de AC en de BBTK. Het wordt zijn laatste vergadering in een welgevulde toer in België. Wanneer we elkaar afscheid wensen die avond zegt een duidelijk opgetogen Ruben mij dat het eerste wat hij zal doen als hij in Caracas toekomt, is deel te nemen aan de betoging van de arbeiders van Sanitarios Maracay die de nationalisatie onder arbeiderscontrole eisen van hun gesloten bedrijf!

met Caroline Coopers
bij Total
met Hendrik Vermeersch
met dagelijks bestuur AC Antwerpen-Waasland
vergadering met AC en BBTK