Erik De Bruyn: "Waarom ik aan deze verkiezingen deelneem"

"Ik heb de tiende plaats aanvaard op de Senaatslijst van de SP.a. In gangbare termen is dat geen ‘verkiesbare’ plaats, tenzij we 60.000 Vlamingen verzamelen die er anders over denken."

Een socialistische kijk op de communautaire kwesties in België

Socialisten bestrijden het nationalistische vergif best met een eigen kijk op de zaak, met democratische voorstellen die de Vlaamse werknemers dichterbij de Franstalige werknemers brengt en omgekeerd. Politieke afwezigheid op dat terrein is ook geen optie. Dit laat de deur open aan allerlei nationalistische scherpslijpers aan beide kanten van de taalgrens.

Grijze leugens

Niets beroert de bevolking meer dan de onheilsberichten dat de pensioenen binnenkort onbetaalbaar zouden worden. Dat verhaal wordt ons al jaren lang in de maag gesplitst via allerlei kanalen. Een evidente vraag wordt echter nooit gesteld: waar zal men al die jobs halen voor mensen ouder dan 60 jaar, laat staan ouder dan 65 jaar?

 

Zie ook www.sparood.bewww.sparood.be