Deze voormiddag voerden een honderdtal poetsmedewerkers, studenten, vakbondsmensen en personeelsleden actie aan het rectoraat van de Universiteit Antwerpen. Ze brachten hun vuile was mee naar de campus om op een symbolische manier te protesteren tegen het nieuwe contract dat de UA afsloot met het schoonmaakbedrijf ISS.

Reeds méér dan een jaar voert het 8 Maart Comité (genoemd naar de internationale vrouwendag) van de universiteit een campagne waarbij de structurele onderwaardering van het poetspersoneel – voornamelijk vrouwen – aan de kaak wordt gesteld. De universiteit vond er na één jaar corona en toenemende werkdruk niets beter op dan een nieuw raamcontract af te sluiten met ISS dat minder moest kosten. Er zal 18% bespaard worden zodat alle voltijdse werknemers minimum 5 uren moeten inleveren, en ook de deeltijdsen zien hun aantal uren dalen.

Steun het poetspersoneel

Het 8 Maart Comité lanceerde een petitie tegen het nieuwe contract, die door 1900 mensen werd ondertekend terwijl ook de studenten daarbovenop nog eens 2000 handtekeningen ophaalden. De houding van de universiteit, die zich probeert te verschuilen achter de verminderde subsidies van de Vlaamse Overheid, is dubbel laakbaar. Elk jaar geven ze een jaarboek over armoede uit en verschillende van haar academici zetten zich in voor de armoedebestrijding, terwijl ze nu het laagbetaalde schoonmaakpersoneel nog verder in de armoede duwen door hen nog minder te laten verdienen!

Het 8 Maart Comité documenteerde zich grondig en verzamelde uitgebreide informatie over de schoonmaaksector in België. Ze is één van de grootste werkgevers waarvan de overgrote meerderheid (98%) vrouwelijk is. 30% onder hen is 50 jaar of ouder en 24% is niet in België geboren. De jobs zijn gekenmerkt door een lage kwaliteit en slechte werkomstandigheden: het is een fysiek belastende activiteit met steeds dezelfde bewegingen, een hoge werkdruk en het ongecontroleerd gebruik van chemische poetsmiddelen. Uit een recent vakbondsonderzoek blijkt dat één derde zich niet gerespecteerd voelt. Veel klanten negeren de poetshulp, waardoor de “dirty job” ook een “lonely job” wordt.

De actievoerders zijn heel formeel: alle personeelsleden zijn evenveel waard en verdienen evenveel respect. Hun meegebrachte spandoek spreekt boekdelen:

“Wat zoudt gij zonder ’t poetspersoneel zijn????”

Ook het bord met:

“Geen gesprek, maar een écht overleg”

Laat zien dat ze het menen. Morgen [9 maart] zit een delegatie van de actievoerders samen met de rector Herman Van Goethem. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken