De directie is op 15 februari 2002 door de knieën gegaan op alle eisen: de vijf afdankingen worden ingetrokken en behouden hun anciënniteit en kwalificatie. Eerst had de directie verkozen ze werk te geven in andere restaurants, maar daar zijn ze niet in geslaagd. De 115 stakingsdagen worden voor 50 procent uitbetaald, net zoals de eindejaarspremie en een premie voor vuil werk. Ze krijgen eindelijk hun veiligheidsschoenen. De lonen zullen ook stijgen na nationale onderhandelingen en de vakbond is erkend. Tweehonderd man kwam met de stakers feest vieren voor het restaurant. Nu komt het er op aan overal deze McStrike te veralgemenen…