In navolging van onze succesvolle trefdag rond globalisering van 22 december organiseren wij ditmaal een discussienamiddag die verschillende linkse strategieën naast elkaar legt en toetst aan historische precedenten.

Wij willen ons samen met u beraden over vragen zoals:

Wat te denken van de Tobintaks?

Is burgercontrole op het IMF, de WTO en de Wereldbank mogelijk?

Is burgerlijke of zelfs sociale ongehoorzaamheid de beste weg voor het antikapitalistisch verzet?

Is de arbeidersklasse nog wel een motor voor revolutionaire verandering?

Is een revolutie eigenlijk mogelijk en zelfs wenselijk?

Hebben we nog nood aan een revolutionaire partij of zijn bewegingen en NGO’s voldoende?

Wat kunnen we leren uit de volksopstand in Argentinië?

Deze trefdag gaat door in de Rode Wig, Handelstraat 53, Antwerpen (tussen het De Coninckplein en het Stuivenbergziekenhuis) vanaf 14u tot 17u, gevolgd door een spaghettiavond. Spaghetti aan de solidariteitsprijs van 8 euro voor werkenden en 5 euro voor werklozen, studenten en steuntrekkers, drank aan democratische prijzen. Deelname aan de discussienamiddag verplicht niet tot deelname aan de spaghettiavond, noch vice versa.