Rosa Luxemburg


Massastaking, partij en vakbonden


Geschreven: 1906
Bron: Een uitgave van de Bond van Internationale Kommunisten (geen jaartal vermeld). Werd grondig taalkundig nagelezen en aangepast.
Transcriptie: Adrien Verlee
HTML: Maarten Vanheuverswyn


Inhoudsopgave


1. Russische revolutie, anarchisme en algemene staking

2. De massastaking, geen kunstmatig maar een historisch gegeven

3. De ontwikkeling van de massastaking in Rusland

4. De interactie van politieke en economische strijd

5. Lessen uit de Russische klassenstrijd voor Duitsland

6. Samenwerking tussen georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders, noodzakelijk voor de overwinning

7. Massastaking en revolutie

8. De noodzaak van verenigde actie van vakbonden en sociaal-democratie