Het huidige systeem is blind. Het kent enkel het winstbejag op korte termijn. Politici en kapitalisten kunnen de beslissende actie niet nemen die nodig is om naar een duurzame samenleving te gaan.
In die context wordt de ecologische analyse van Marx herontdekt. Die is rijker en actueler dat vaak gedacht. Ze beperkt zich niet tot de grenzen van het huidige systeem. Het zijn belangrijke ideeën om de
klimaatstakingen in in te bedden.
Kom er met ons over discussiëren. De discussie zal gedurende 40min worden ingeleid, waarna er ruimschoots tijd is voor discussie.