S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
Een onderzoeksreportage en 40 minuten, zoveel was er nodig om het gehypte extreem-rechtse studentengroepje Schild & Vrienden (S&V) in het nauw te drijven. Dit is het uitgelezen moment om er een schepje bovenop te doen en extreem-rechts van de campussen te verjagen. Verkondig je anti-racisme luid en duidelijk. Strijd luid en duidelijk voor een socialistische samenleving, die de voedingsbodem van deze verwerpelijke groeperingen naar de vuilbak van de geschiedenis kan verwijzen.
Lees verder
De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld
De temperaturen blijven stijgen en de kapitalisten kunnen enkel machteloos toekijken. In laatste instantie is hun systeem verantwoordelijk voor deze vernietigende chaos.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
  • De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld

Al deze boeken zijn te bestellen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De boeken worden verzonden zodra de storting gedaan is op rekeningnummer BE15 001-1370273-30 met vermelding van de naam van het boek. Gelieve ook 4 euro toe te voegen voor verzendingskosten.

Honderd jaar geleden, de Oktoberrevolutie

De Russische Revolutie, wereldbekend onder de naam Oktoberrevolutie, was een van de ingrijpendste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis. Gewone werkende mensen namen het heft in eigen handen en begonnen met het opbouwen van een sociale en humane maatschappij. In de uitzichtloosheid van de eerste imperialistische wereldoorlog en de onmenselijk armoede en onderdrukking die de Russische arbeiders en boeren moesten trotseren, vonden zij een uitweg in de vorm van massastrijd tegen het Tsarisme en het kapitalistische systeem.

Deze ervaring, die een diepe indruk naliet en invloed had tot ver buiten Rusland, omvat vele inzichten en lessen die de internationale arbeidersbeweging vergeten is, of erger nog, bewust negeert. Wie op zoek is naar een alternatief op het huidige kapitalisme, een systeem in crisis dat een bedreiging is voor het voortbestaan van onze planeet, kan niet om de ervaring van de Otoberrevolutie heen. De 1%, de kapitalistische wereldelite, is deze revolutie zelf ook niet vergeten en voert 100 jaar later nog steeds een ideologische kruistocht tegen de Oktoberrevolutie.

Het boek is een beknopt werk over de geschiedenis van de Russische Revolutie, dat daarnaast ook ingaat over het mislukken van de Duitse Revolutie en de uiteindelijke isolatie en degeneratie van de Russische Revolutie, met het aan de macht komen van een contrarevolutionaire bureaucratie geleid door Josef Stalin. Het toont aan dat ondanks de latere degeneratie, de ervaringen van de Russische Revolutie uiterst relevant en actueel zijn.

Tijdelijke actieprijs: € 10!

De Socialisten en de Grote Oorlog

De Socialisten en de Grote Oorlog
8 €

Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe sterk de arbeiderspartijen georganiseerd waren het begin van de 19e eeuw. De weinige overblijfselen uit die tijd, zoals de Gentse Vooruit getuigen van de kracht en de voorbeeldige organisatie van een jonge beweging die in volle groei was en nog geen fundamentele nederlagen had gekend. Aan dat alles kwam een gruwelijk einde met het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Tegen al hun eigen principes in kozen de sociaal-democratische partijen bijna allen de kant van hun eigen burgerij en werden dus mede verantwoordelijk voor de verschrikkelijke slachtpartij die vier lange jaren zou duren. Maar dat was niet het einde van het verhaal. De bittere leerschool van de kapitalistische oorlog zou de arbeiderspartijen grondig overhoop halen en uiteindelijk uitmonden in de Russische revolutie  en de stichting van een nieuwe (communistische) internationale. In dit boek laten we zowel hoofdrolspelers uit die tijd aan het woord zoals Lenin en Trotski als eminente historici zoals de Belg Marcel Liebman. Er is ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan de BWP, de Belgische socialistische partij. Op de rol van haar leiding in WO1 - dat kunnen we al verklappen - kunnen we niet bepaald fier zijn. Het boek is nu te koop tegen de promoprijs van 8 euro.

De ideeën van Karl Marx

 De Ideeën van Karl Marx
8 €

Marx is terug van weggeweest. Nadat men zijn ideeën jarenlang als ouderwets en voorbijgestreefd bestempelde, blijken ze vandaag relevanter dan ooit. Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme. Ze zoeken een verklaring voor de sociale en ecologische ravage die het systeem aanricht. Het meest wetenschappelijk onderbouwde alternatief voor het kapitalisme is te vinden in het werk van Karl Marx. Zijn ideeën hebben onder het kapitalisme reeds hun nut bewezen op het toneel van de internationale arbeidersstrijd, ze liggen in vele landen aan de basis van de arbeidersbeweging en haar verwezenlijkingen. Het werk van Marx, dat veel meer omvat dan economie en politiek, is in eerste plaats een analysemethode, een manier om naar de wereld te kijken, hem te verklaren en te veranderen. Vele factoren zorgen er echter voor dat de ideeën van Marx meestal op een verwrongen, foutieve manier worden voorgesteld. Via dit boekje willen we arbeiders, jongeren en iedereen die op zoek is naar een ander maatschappijmodel, kennis laten maken met de werkelijke ideeën van Karl Marx. We hopen hiermee aan te zetten tot verdere studie van het werk van Marx en Engels en de toepassing van hun ideeën in de concrete strijd voor een nieuwe maatschappij.

De rede in opstand: marxistische filosofie en moderne wetenschappen

De Rede in Opstand
20 €


De moderne wetenschap vertoont interessante parallellen met de filosofie van het marxisme. Wetenschappers begrijpen de werkelijkheid steeds vaker als een dialectische wisselwerking waarbij periodes van stabiliteit onderbroken worden door discontinuïteiten en revolutionaire sprongen.
De rede in opstand volgt het revolutionaire wereldbeeld in de moderne wetenschap door verschillende disciplines heen, waaronder de biologie, de natuurkunde, de geologie en de menswetenschappen. Onderweg staan de auteurs stil bij het mysticisme in de theoretische natuurkunde en bij de wetenschappelijke theorieën die worden aangevoerd om de bestaande kapitalistische orde te legitimeren, zoals het idee dat egoïsme onvermijdelijk zou zijn en criminaliteit genetisch bepaald zou zijn. Steeds meer wetenschappers plaatsen echter vraagtekens bij de oude opvattingen. Zo komt de wetenschap stilaan zelf op een kruispunt te staan.

Lenin en Trotski: hun ware ideeën

10 €

De ideeën van Lenin en Trotski zijn ongetwijfeld de meest verdraaide en door het slijk gehaalde ideeën uit de geschiedenis. Gedurende meer dan tachtig jaar werden ze aangevallen door de apologeten van het kapitalisme, die geprobeerd hebben hun ideeën - het bolsjewisme - ofwel als totalitair, ofwel als utopisch af te schilderen. Een hele industrie werd ontwikkeld om de misdaden van het stalinisme gelijk te stellen aan de arbeidersdemocratie die bestond onder Lenin en Trotski.
Het is nu meer dan dertig jaar geleden dat de eerste editie van dit werk gepubliceerd werd. Het werd geschreven als antwoord op Monty Johnstone, een leidinggevende theoreticus van de Communist Party of Great Britain. Johnstone had op het einde van 1968 een herwaardering van Leon Trotski geschreven in het blad 'Cogito' van de Young Communist League. Alan Woods en Ted Grant namen de gelegenheid te baat een uitvoerige repliek te schrijven die de echte verhouding tussen de ideeën van Lenin en Trotski toont. Dit was geen academische oefening. Het boek werd immers geschreven als een oproep aan de basis van de Communistische Partij en de Young Communist League om de waarheid over Trotski te herontdekken en terug te keren naar het oorspronkelijke revolutionaire programma van Lenin.
Deze editie bevat ook Monty Johnstones oorspronkelijke artikel uit 'Cogito', alsook meer materiaal over Lenins strijd met Stalin in de laatste maand van zijn politieke leven. Het voorwoord is geschreven door Trotski's kleinzoon, Vsievolod Volkov.
Lenin en Trotski, hun ware ideeën is vertaald in het Nederlands en valt integraal te lezen op onze website.

Het bolsjewisme: de weg naar de revolutie

20 €

Er bestaan vele boeken over de geschiedenis van Rusland met een bedenkelijke inhoud. Ofwel zijn ze geschreven vanuit een antibolsjewistisch standpunt, ofwel vanuit het perspectief van hun stalinistische tegenhanger. Beide schetsen een vals beeld van de opkomst van het bolsjewisme en beschrijven het ofwel als een 'ongeluk' of een 'tragedie', ofwel als het werk van één grote leider (Lenin) die met vastberaden tred naar de Oktoberrevolutie opmarcheerde. Alan Woods verwerpt deze stellingen en toont aan dat de echte ontwikkeling van het bolsjewisme een levendige strijd was om de methoden van het marxisme toe te passen op de bijzonderheden van Rusland. Met behulp van een schat aan primaire bronnen legt Alan Woods de fascinerende groei en ontwikkeling bloot van het bolsjewisme in prerevolutionair Rusland.
Dit boek is verkrijgbaar in het Engels en het Spaans.

Rusland: van revolutie tot contrarevolutie

(tijdelijk uit voorraad)

De Russische revolutie veranderde de geschiedenis van de hele wereld. De hele 20e eeuw werd gedomineerd door haar gevolgen, iets wat zelfs erkend wordt door de meest conservatieve commentatoren die vijandig staan tegenover de Oktoberrevolutie.
Gedurende zowat drie generaties hebben de apologeten van het kapitalisme hun pijlen gericht op de Sovjetunie. Geen inspanning of middelen werden gespaard om de Oktoberrevolutie zwart te maken, net als de geplande economie die hieruit voortsproot. In deze campagne kwamen de misdaden van het stalinisme goed van pas. De kunst bestond erin socialisme en communisme gelijk te schakelen met het bureaucratische, totalitaire regime van Stalin. Deze aantijgingen zijn echter ongegrond; de staatsstructuur die gevestigd werd door de revolutie was noch totalitair noch bureaucratisch, maar het meest democratische regime ooit gezien op aarde. Het was een periode waarin miljoenen gewone mannen en vrouwen voor de eerste maal hun uitbuiters omverwierpen, hun lot in eigen handen namen en begonnen aan de transformatie van de maatschappij.
In dit boek trekt Ted Grant de evolutie na van Rusland vanaf de overwinning van de bolsjewieken, via de opkomst van het stalinisme en de rol die het speelde als supermacht na de Tweede Wereldoorlog, tot en met de crisis en de ineenstorting van het regime.
Dit boek is verkrijgbaar in het Engels, het Spaans en het Italiaans.

Duitsland: van revolutie tot contrarevolutie

Voorlopig uitgeput

De barbaarsheid van de Nazi's is goed gedocumenteerd. Minder bekend zijn de gebeurtenissen die Hitlers opgang naar de macht voorafgingen. Dit boek is een geschiedenis van de Duitse arbeidersstrijd tussen 1918 en 1933, van de revolutie van 1918 en de val van de Kaiser tot de machtsgreep van Hitler. Hoe was het mogelijk dat de machtigste arbeidersbeweging in Europa verpletterd werd onder de ijzeren hiel van het fascisme?

De opdeling van India: kan ze ongedaan gemaakt worden?

12 €

De opdeling van India was een van de grootste misdaden van het Britse imperialisme. Dit werd niet gedaan om de moslims of de hindoes te verdedigen, maar om verdeeldheid te zaaien en om de nationale bevrijdingsbeweging neer te slaan die ze niet hadden kunnen neerslaan met de wapens. De huidige staten India en Pakistan werden gebouwd op de lijken van de miljoenen mensen die stierven bij het ontketende bloedbad. Lal Khans boek omvat de geschiedenis van het subcontinent, van de Raj tot de dag van vandaag, en toont aan dat een socialistische federatie van het subcontinent de enige weg vooruit is.

Geschiedenis van het Britse trotskisme

16 €

Dit boek is een unieke bijdrage aan de geschiedenis van het Britse trotskisme. Ted Grant sloot zich in de late jaren '20 aan bij de trotskistische Linkse Oppositie in Zuid-Afrika. Hij week in 1934 uit naar Groot-Brittannië en vervoegde de trotskisten in de Independent Labour Party en daaropvolgend de Labour Party.
Tijdens de oorlog werd Grant de voornaamste theoreticus van de Workers' International League, en later de Revolutionary Communist Party. De historische gebeurtenissen van de periode worden volledig behandeld, inclusief persoonlijke herinneringen van de auteur en diens rol in de gebeurtenissen.
Het boek begint met het debat over het trotskisme in de Britse Communistische Partij in 1924 en eindigt met de opheffing van de Revolutionary Communist Party in 1949 en het begin van meer dan dertig jaar werk binnen de Labour Party.
Ted Grant was de stichter en politieke leider van de 'Militant Tendency', die de Labourleiding bleef achtervolgen, en werd in 1983 uiteindelijk uitgesloten samen met de redactieraad van Militant. Een addendum van Rob Sewell, de nationale organisator van Militant in de jaren '80, zorgt voor een actualisering van deze unieke geschiedenis.
Ted Grants bijdrage zorgde voor het in stand houden van de ononderbroken draad van het ware trotskisme. Dit boek is een relaas uit eerste hand over het leven van een trotskistische pionier en is onontbeerlijk voor wie de Britse politieke geschiedenis wil bestuderen. Bovenal is het echter een bron van inspiratie voor al wie de wereld wil veranderen.

De Iraanse revolutie: verleden, heden en toekomst

(tijdelijk uit voorraad)

Dr. Zayars boek verscheen in 1999, net op het moment dat het fundamentalistische regime in Iran een nieuwe periode tegemoet trad. De recente gebeurtenissen in Iran zijn van enorm belang voor de arbeidersklasse van de hele wereld. Twintig jaar nadat de revolutie tegen de Shah ontspoorde en afgeleid werd in het blinde straatje van het fundamentalisme, zijn de massa's eens te meer in beweging. De studentenbetogingen, de verpletterende overwinning van de 'hervormers' in de algemene verkiezingen zijn alle indicaties van een fundamentele verandering in de Iraanse samenleving. Dr. Zayar onderzoekt de ervaringen uit het verleden, in het bijzonder de revolutie van 1979, en trekt lessen uit deze gebeurtenissen. Hij onderzoekt het vooruitzicht op een hernieuwde revolutionaire opwelling in Zuid-Azië.

 

Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe sterk de arbeiderspartijen georganiseerd waren het begin van de 19e eeuw. De weinige overblijfselen uit die tijd, zoals de Gentse Vooruit getuigen van de kracht en de voorbeeldige organisatie van een jonge beweging die in volle groei was en nog geen fundamentele nederlagen had gekend. Aan dat alles kwam een gruwelijk einde met het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Tegen al hun eigen principes in kozen de sociaal-democratische partijen bijna allen de kant van hun eigen burgerij en werden dus mede verantwoordelijk voor de verschrikkelijke slachtpartij die vier lange jaren zou duren. Maar dat was niet het einde van het verhaal. De bittere leerschool van de kapitalistische oorlog zou de arbeiderspartijen grondig overhoop halen en uiteindelijk uitmonden in de Russische revolutie  en de stichting van een nieuwe (communistische) internationale. In dit boek laten we zowel hoofdrolspelers uit die tijd aan het woord zoals Lenin en Trotski als eminente historici zoals de Belg Marcel Liebman. Er is ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan de BWP, de Belgische socialistische partij. Op de rol van haar leiding in WO1 - dat kunnen we al verklappen - kunnen we niet bepaald fier zijn. Het boek is nu te koop tegen de promoprijs van 8 euro.

 

De moderne wetenschap vertoont interessante parallellen met de filosofie van het marxisme. Wetenschappers begrijpen de werkelijkheid steeds vaker als een dialectische wisselwerking waarbij periodes van stabiliteit onderbroken worden door discontinuïteiten en revolutionaire sprongen.

 

De rede in opstand volgt het revolutionaire wereldbeeld in de moderne wetenschap door verschillende disciplines heen, waaronder de biologie, de natuurkunde, de geologie en de menswetenschappen. Onderweg staan de auteurs stil bij het mysticisme in de theoretische natuurkunde en bij de wetenschappelijke theorieën die worden aangevoerd om de bestaande kapitalistische orde te legitimeren, zoals het idee dat egoïsme onvermijdelijk zou zijn en criminaliteit genetisch bepaald zou zijn. Steeds meer wetenschappers plaatsen echter vraagtekens bij de oude opvattingen. Zo komt de wetenschap stilaan zelf op een kruispunt te staan.