Op zondag 23 juni organiseerden de bezetters het Intifada Festival, als eerste stap om de brug te maken naar een volgende stap in de solidariteitsbeweging, die bredere lagen van de samenleving mee in de strijd moet trekken. We waren daar ook aanwezig met ons politiek materiaal en de flyer (zie kader). Het gaf ons ook de mogelijkheid om met Balthazar (een alias) te spreken, die sinds de eerste dag bij de beweging betrokken is.

Meer dan 1.500 banen zijn bedreigd en er is sprake van een mogelijke sluiting van de Audi vestiging in Vorst.

Ook de KULeuven heeft zich tot de rechter gewend om studenten solidair met Palestina uit te drijven. De Leuvense voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ziet echter geen graten in de studentactie, wijst de vordering af maar legt wel voorwaarden op.

De ontruiming van bezette universiteitsgebouwen gaat onverminderd door. Gisteren kwam zo een einde aan de bezetting op de Franstalige universiteit, ULB in Brussel. Patrick Humblet analiseert hoe een arrest van het Hof van Beroep heeft geleid tot de eerste uitdrijving van de studenten in het UFO-gebouw van de UGent.

Het verzoek om de solidariteitsbezetting met Palestina aan de UGent te beëindigen werd afgewezen. Een opsteker voor de studenten maar de uitspraak is ook belangrijk voor syndicalisten. Een aantal principes kunnen immers rechters inspireren die geconfronteerd worden met verzoeken om stakingsposten te verwijderen/bezettingen te beëindigen.

De lang geplande aanval op Rafah is begonnen. Op maandag 6 mei lanceerde de IDF luchtaanvallen op de stad en riep op tot de evacuatie van ongeveer 100.000 Palestijnen uit de oostelijke wijken van de stad naar de zogenaamde 'humanitaire zones' van al-Mawasi aan de kust en een gebied ten westen van Khan Younis.

Het was in de Verenigde Staten dat deze marsen voor het eerst plaatsvonden: op 28 juni 1970 verzamelden 2000 mensen zich in New York City om te demonstreren. Ook in andere steden waren er betogingen: ze herdachten allemaal de verjaardag van de Stonewall-rellen, een jaar eerder, en waren vooral een uiting van de woede van homoseksuele, bi- of transgender Amerikanen, die vochten voor hun rechten.

De rellen die uitbraken in juni 1969 buiten de Stonewall Inn-bar aan Christopher Street in Greenwich Village in New York City waren een keerpunt in de strijd voor LGBTQ-emancipatie. Het is belangrijk om deze gebeurtenissen opnieuw te bekijken en er de belangrijkste lessen voor vandaag uit te trekken.

De beweging van tentenkampen op universiteiten in solidariteit met Palestina heeft zich verspreid van de VS naar Nederland. Maandag 6 mei zetten studenten van de UvA, VU en AUC een tentenkamp op om te eisen dat de UvA alle steun aan en samenwerking met Israël verbreekt. Deze eerste activiteit werd in de nacht van 6 op 7 mei direct beëindigd doordat het bestuur van de UvA de politie op het kamp afstuurde om het met geweld te ontruimen.

Bij meer dan 60 universiteiten en hogescholen in de gehele Verenigde Staten hebben we gezien dat studenten en docenten tentenkampen organiseerden, als onderdeel van een groeiende beweging tegen het bloedbad in Gaza. Een hele generatie wordt gepolitiseerd en trekt conclusies over de aard van het imperialisme, de rol van de politie en de staat, en de noodzaak van collectieve actie.

Bron: PVDA/PTB

België

De enorme sterkte van het programma van de PVDA is dat het duidelijk de klassenvijand identificeert en inspireert met offensieve eisen. Zeker nu de partij steeds succesvoller wordt, stellen we ons de vraag of het niet het uitgelezen moment is om het idee van communistische maatschappijverandering op duidelijke wijze te koppelen aan de verkiezingseisen?

Spartacus was de leider van de massale slavenopstand, die bekendstaat als de Derde Slavenoorlog. Onder zijn leiding groeide een kleine groep rebelse gladiatoren uit tot een enorm revolutionair leger van ongeveer 100.000 mensen. Uiteindelijk was de volledige macht van het Romeinse leger nodig om de opstand neer te slaan.

Het Latijnse woord communis betekent gemeenschappelijk. Communisme is een begrip met een lange voorgeschiedenis, dat staat voor mensen die tijd en bezittingen delen om gezamenlijke doelen te bereiken. Maar de echte basis van het communisme, zoals het begrip bekend staat in de arbeiders-beweging werd in 1848 gelegd door Karl Marx en Friedrich Engels met de publicatie van het Communistisch Manifest.

25 april. Op de radio weerklinkt het populaire maar verboden lied Grandola. Het is het sein voor enkele tankcolonnes om de weg naar de hoofdstad en het presidentieel paleis in te slaan. Onder leiding van enkele lagere officieren die zich verenigd hebben in de MFA (Movimento de Forças Armadas) wordt het presidentieel paleis ingenomen en de president afgezet. Er kwam een einde aan een dictatuur die bijna vijftig jaar had standgehouden. De machtsovername is zonder bloedvergieten verlopen. Alleen als de bevolking de kantoren van de gehate geheime politie PIDE bestormt om hun gevangenen te bevrijden, vallen er vijf doden. Een beeld uit een Zuid-Amerikaans land in de recente periode? Nee, het land is Portugal dertig jaar geleden, de hoofdstad is Lissabon. En hoewel dit begon als een militaire staatsgreep, werd het al vlug een echte revolutie.

 

(Her)lees onze artikels en (her)bekijk onze video.

Vijftig jaar geleden: de anjerrevolutie in Portugal

Wat begon als een militaire staatsgreep, werd al vlug een echte revolutie.

https://www.vonk.org/europa/dertig-jaar-geleden-de-anjerrevolutie-in-portugal.html

De Portugese revolutie, een ooggetuigenverslag

André Gonsalis beschrijft de Anjerrevolutie aan de hand van vele persoonlijke getuigenissen.

https://www.vonk.org/Portugal/de-portugese-revolutie-een-ooggetuigenverslag-20-jaar-later.html

Video

https://www.youtube.com/watch?v=BQCv4mZHwGo

In dit artikel van Fred Weston, geschreven op 26 maart, wordt de hypocrisie van de Amerikaanse president Joe Biden over Gaza blootgelegd. Dezelfde hypocrisie zien we bij de Belgische heersende klasse en de regering.

 Elke legislatuur zijn er wel parlementsleden die voorstellen indienen om vakbonden rechtspersoonlijkheid op te dringen, het stakingsrecht aan banden te leggen, enz. In de regel gebeurt daar weinig mee maar waakzaamheid blijft geboden.

In dit artikel legt Alan Woods van de IMT uit waarom er nood is aan het oprichten van een nieuwe communistische internationale.

Na weken discussie heeft het nationaal congres van Vonk/Révolution beslist zich een nieuwe naam te geven: de Revolutionair Communistische Organisatie. Hiermee volgen we een trend met onze internationale organisatie. In de maand juni lanceren we immers de Revolutionair Communistische Internationale op een wereldbijeenkomst in Italië. De titels van onze tijdschriften blijven echter Vonk en Révolution.

Het is 100 jaar geleden dat André Breton het Manifest van het Surrealisme schreef, een gloedvol pleidooi tegen de moderne, kapitalistische wereld.

“Regeringsdeelname”. Het woord is gevallen. De PVDA is bereid deel te nemen aan regeringen, zowel federaal als regionaal, aldus de verschillende kopstukken van de partij. Zien we binnenkort ‘communistische’ ministers?

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken

In Defence of Marxism - Marxist.com

Marxistische Jongeren op Facebook

Nieuwsbrief