Pensioenafbraak: actie voeren om te winnen!
Het federaal comité van het ABVV van 23 januari 2018 nam standpunt in over de pensioenafbraak.
Lees verder
De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Klassenstrijd en economische heropleving
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pensioenafbraak: actie voeren om te winnen!
  • De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Klassenstrijd en economische heropleving