Volledige lijst met video's

Online-discussie georganiseerd door Vonk-Marxistische Jongeren (www.vonk.org), de Belgische afdeling van de IMT (www.marxist.com) Velen hadden het niet meer verwacht maar na maandenlang geklungel van de tenoren van de Belgische politiek hebben we een nieuwe regering. Maar de onbekwaamheid en dikwijls de radeloosheid van de politici zijn slechts een weerspiegeling van een maatschappij die zich in een enorme crisis bevindt. Wat staat er voor deze regering op de planning? Wie gaat er profiteren van deze vivaldi regering en wie is er de dupe? Volg ons op sociale media https://www.facebook.com/marxistische... https://www.instagram.com/vonk_revolu... Abonneer je op ons Youtube-kanaal voor meer video's! En op ons tijdschrift voor meer analyse: https://www.vonk.org/abonnement-vonk.... Volg zeker ook deze kanalen (ENG): https://www.youtube.com/user/marxistcom https://www.youtube.com/channel/UCo_M... https://www.youtube.com/channel/UCQDM... https://www.youtube.com/channel/UCt8d...

Tijdens de vorming gaat Nick Deschacht (docent economie KUL) in op de relevantie van de economische theorie van Karl Marx, Marx’ analyse van het kapitalisme en het ontstaan van de economische crisissen. Tijdens de uiteenzetting en in de discussie achteraf is er ook aandacht voor de economische actualiteit. Bovenop een wetenschappelijke methode te zijn, is het Marxisme immers eerst en vooral een instrument om de wereld te veranderen.

De crisis van het kapitalisme heeft geleid tot een stemming van wantrouwen en massabewegingen over de hele wereld. Als onderdeel van deze algemene stemming zijn de afgelopen jaren ook een aantal spontane bewegingen ontketend tegen de vele vormen van onderdrukking die verschillende lagen van de arbeidersklasse onder het kapitalisme ervaren. Inspirerende bewegingen zoals Black Lives Matter, de wereldwijde demonstraties tegen het geweld tegen vrouwen op 8 maart, en elementen van de anti-Trump-beweging zijn slechts enkele recente voorbeelden van de toenemende wens van arbeiders en jongeren om onderdrukking en discriminatie te bestrijden. Een bepaald perspectief dat is overgenomen bij de leiding van veel van deze bewegingen – vaak leden, of beïnvloed door het academisch links – is dat van ‘intersectionaliteit’. Daarom is het niet verassend dat een laag jonge mensen en studenten die zich politiek aan het ontwikkelen zijn als onderdeel van deze bewegingen, onderdrukking door deze lens gaan bekijken. Maar wat betekent intersectionaliteit, is het nuttig om onderdrukking te bestrijden en is het verenigbaar met het marxisme?

- Hoe verder met de klimaatstrijd? Is de coronapandemie een goede zaak voor het klimaat, zoalswel eens wordt gesteld? - Is de coronapandemie een willekeurige natuurramp? - Is de oude marxistische eis tot "opheffing van het onderscheid tussen stad en platteland" relevant en realiseerbaar?

De coronacrisis heeft enorme gevolgen gehad voor de luchtvaartindustrie, die nu op haar knieën zit. Miljardairs zoals Richard Branson roepen op tot overheidssteun om hun bedrijven draaiende te houden. Wij zeggen: nationaliseren zonder vergoeding! Het is niet overdreven om te zeggen dat deze crisis erger zou kunnen zijn voor de luchtvaartsector dan 9/11 en de crisis van 2008 samen. Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld hebben tot 200 miljard dollar aan noodhulp nodig. Boeing heeft bijvoorbeeld 60 miljard dollar aan hulp voor de internationale reisindustrie gevraagd. Want in een poging de uitbraak van het coronavirus in te dammen, stopten veel regeringen plotseling met internationale vluchten. De omzet droogde snel op. Als gevolg hiervan wordt het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen geconfronteerd met het vooruitzicht om binnen twee maanden zonder geld te zitten.

De Belgische economie zat al in de problemen voor het uitbreken van de coronacrisis. Wat staat er ons nog te wachten? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor België?