Jongeren

Het is nu al even geweten dat de onderwijssector dringend om middelen en een verhoogd budget smeekt. Ook bij het hoger onderwijs is dit het geval. De VUB heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat ze dit jaar aan €14.8 miljoen budget tekort zullen komen, de UGent stelt dat ze dit jaar €13.6 miljoen tekort komen, nadat ze al €9 miljoen euro hadden weten te besparen in 2022. In plaats van echter voor een hoger inkomen te pleiten, en voor meer overheidsgeld, richten de universiteiten hun pijlen op personeel en studenten.

Als we de sensationele berichtgeving nemen voor wat ze is, is de Belgische kust op zaterdag 8 augustus niet alleen getroffen door een hittegolf van formaat, maar ook door een spoor van vernieling vanwege een dubbel dozijn jonge Brusselse hooligans.

Om ons denken en handelen te verrijken met de ervaringen van de wereldwijde klassenstrijd, trok een vierkoppige delegatie naar Londen voor het Revolution Festival. Dat werd gedurende het weekend van 19-21 oktober georganiseerd door de Marxist Student Federation, de Britse studentenwerking van de Internationale Marxistische Tendens.

Mei moest de maand worden van Theo Francken’s blijde Intrede op de VUB. Tegen de verwachtingen van velen in, werd 15 mei echter een antiracistische hoogdag en werd Francken met de staart tussen de benen naar huis gestuurd.

De laatste weken is de extreem-rechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden (S&V) erg veel in de media gekomen. Dat dergelijke reactionaire organisaties uit de obscuriteit treden is geen louter Belgisch of Vlaams fenomeen. Vooral sinds de verkiezing van Trump voelen ze zich gesterkt. Ze zijn het resultaat van de diepe crisis van het kapitalistische systeem en de sociale gevolgen daarvan. Er heerst een diep gevoel dat de huidige gang van zaken, het status quo, onhoudbaar is. Verkiezing na verkiezing wordt deze maatschappelijke polarisatie bevestigd. Ook extreem-rechts reageert daarop - op haar eigen bekrompen wijze.

Bij de start van het academiejaar aan de ULB, was het eventjes schrikken. De datingsite ‘Rich Meet Beatiful’, bood wel 'een heel bijzondere oplossing’ aan de studentes om hun hoge studiekosten te kunnen betalen. Via reclameborden werden ze aangezet tot een vorm van prostitutie waarbij jongere dames hun lichaam verkopen aan sugar daddy’s. Een walgelijke praktijk waarbij meestal jonge vrouwen ‘een nachtje doorbrengen tegen vergoeding met oudere, rijkere zakenmannen’.

Op donderdag 2 oktober heeft de eerste betoging tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden plaatsgevonden te Brussel. De 4000 studenten die er aanwezig waren en de strijdvaardige stemming op de betoging toont nog maar eens aan dat de studenten de strijd steunen. De reeds betrokken studenten zullen de mobilisatie verder zetten om de beweging te verbreden en te vergroten. Om dat te doen is het nodig om de lessen te trekken uit de ervaringen van studentenbewegingen van andere landen. Daarom spraken we met Naïké Caldera, militant bij Révolution, de Franse sectie van de Internationale Marxistische Tendens.

Honderden studenten namen deel aan de vakbondsbetoging tegen de bezuinigingen. Samen kan er strijd gevoerd worden tegen de antijongerenmaatregelen. Dit is wat de regering in petto heeft voor de jongeren.

Theodore Dalrymple – de huisideoloog van Bart De Wever – wil dat iedereen naar barokmuziek luistert. Rockmuziek zou één van de oorzaken zijn van misdaad...

Langzaam zien we dat steeds meer jongeren in Europa zich verzetten tegen maatregelen van ‘de politiek’. Het bewustzijn van de jongeren begint te veranderen. Zekerheid, en het idee dat alles beter wordt, maken plaats voor onzekerheid en het idee dat er maar eens iets moet veranderen.

De werkloosheidsgraad onder jongeren (-25 jaar) is in ons land in een jaar tijd gestegen van 21,8 naar 25,3 procent in juli, meldt Eurostat. Eén op vier jongeren vindt dus geen baan. Daarmee scoort België beduidend slechter dan de buurlanden Duitsland en Nederland.

Op 23 maart betoogden studenten en vakbonden samen in Leuven met de concrete eis: meer middelen voor hoger onderwijs. Een slagveld was het – gezien de eerder beperkte mobilisatie – niet te noemen, maar de betogers toonden zich in ieder geval strijdbaar en we kunnen de actie op die manier geslaagd noemen.

Vorige week hield het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, een obscure neofascistische organisatie, een betoging. Aangezien de linkse studentenverenigen tegen een normalisering zijn van expliciet fascistische organisaties en hun verwerpelijke racistische en gewelddadige gedachtegoed, besloten zij een vreedzame protestwake voor het stadshuis te houden. Een ongedisciplineerde tegenactie zonder een groot draagvlak binnen de linkerzijde, onder migranten en vakbonden, op het moment van de N-SA-betoging zelf zou toch maar tot provocaties en geweld leiden.

Deze week zal het laatste campagnemoment plaatsvinden op donderdag 24 september in Gent in het Geuzenhuis. Op zaterdag 26 september zullen de verkiezingen plaatsvinden in Brussel. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft Vonk: Marxistische Studenten een kort interview afgenomen met Thomas Van Bellingen, dat wij hier publiceren.

De verkiezingen waren een leerrijke periode voor de jonge marxisten van VMS. Naast het ondersteunen van de campagne van de SP.a-Rood-kandidaten kwamen ze in contact met de propaganda van diverse burgerlijke partijen en de reacties van mensen in de straat.

Dinsdag 28 april betogen de studenten in Brussel voor lagere studiekosten, op initiatief van ResPACT. In 1983 ratificeerde België immers artikel 13 van het Pact van New York waarin staat dat "het hoger onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor iedereen toegankelijk dient te worden gemaakt".

Naar aanleiding van een Europese top over het hoger onderwijs die volgende week plaatsvindt in België, roept de ResPACT-coalitie op tot een betoging voor lagere studiekosten op 28 april in Brussel. ResPACT telt meer dan dertig organisaties, waaronder ook Vonk Marxistische Studenten (VMS).

In het weekend van 10 en 11 januari werd de vijfde editie van de winterschool van de International Marxist Tendency (IMT) georganiseerd. Onze gaststad dit jaar was Berlijn.Er waren meer dan 150 jongeren, onder meer uit Rusland, Polen, Denemarken, Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Zweden, maar ook uit België.

De laatste maanden komen in diverse Europese landen jongeren op straat om hun ongenoegen te uiten. In Griekenland was de dood van een jonge anarchist het startschot voor wekenlang oproer. In Italië en Frankrijk protesteerden jongeren tegen de hervorming van het onderwijs.

Sinds 2003 organiseert de Noord-Europese sektie van de IMT 's winters een vormingsprogramma, dat ieder jaar in een ander land plaats vindt. Dit keer staat de vorming volledig in het teken van Rosa Luxemburg, die in januari 1919 in Berlijn vermoord werd.

Afgelopen dinsdag was het enorm druk aan de Blandijn, de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Ugent. De reden hiervoor was een gepland debat van de nationalistische studentenvereniging NSV. Toen linkse studenten dit probeerden te verhinderen, reageerden Philip Dewinter en zijn knokploeg met geweld.

Het wereldcongres van de Internationale Marxistische Tendens kwam eind juli samen in Barcelona. Alle 350 afgevaardigden en bezoekers konden voelen dat na jaren van voorbereiding, na decennia van bescherming van de ideeën van het marxisme tegen de aanvallen van de burgerij, de reformisten, revisionisten en sektariërs, deze door de huidige gebeurtenissen worden bevestigd.

Alles wordt duurder. Niet alleen de werkende mens is ongerust, ook de studenten krijgen het moeilijk en kijken bang naar de toekomst. Het clichébeeld van de feestende student die zich niks aantrekt van hetgeen rond hem gebeurt, klopt niet.

Donderdag 29 november en donderdag 6 december betoogden studenten en personeelsleden uit het Hoger Onderwijs tegen het nieuwe financieringsmechanisme dat onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) voorstelt. De betogers vrezen dat de introductie van marktmechanismen in de financiering op termijn zal leiden tot een dualisering van het onderwijs.

In Nederland begonnen scholieren acties te organiseren op 12 november na een oproep van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Op 23 november kwam het tot een regelrechte scholierenstaking op verschillende plaatsen. We moeten dit kaderen binnen de sluipende radicalisering van de Nederlandse maatschappij.

Van 29 juli tot en met 3 augustus organiseerde de Internationale Marxistische Tendens (IMT) haar wereldschool in Barcelona. Er waren 300 kameraden aanwezig die afkomstig waren uit 26 landen, waaronder El Salvador, Cuba, Mexico, Venezuela, Argentinië, Brazilië, Pakistan, Iran, Israël, Rusland en de meeste Europese landen.

Dat de jeugd helemaal niet apathisch en ongeïnteresseerd is, bleek opnieuw in 2006. Jongeren toonden in diverse Europese landen dat zij een fundamentele rol willen spelen in het veranderen van deze onrechtvaardige wereld.

Begin augustus kwam de International Marxist Tendency bijeen voor ons wereldcongres. We geven hier een weerslag van de debatten over wereldperspectieven en China, de commissies over Venezuela, Cuba, Pakistan en Mexico, en ons organisatorisch verslag.

In Gent, Leuven, Hasselt en Antwerpen hebben een aantal studenten onlangs Vonk: Marxistische Studenten opgericht, of kortweg VMS. VMS vormt de zelfstandige studentenorganisatie van de marxistische stroming Vonk en wil studenten in contact brengen met het marxisme als revolutionaire theorie en praktijk.

Brecht De Smet en Harko Vande Loock, beiden studentenvertegenwoordigers in de Sociale Raad van Universiteit van Gent, verspreiden vandaag een pamflet waarin ze de studenten uitleggen waarom de strijd van de vakbonden hen ook aanbelangt. Ook syndicale militanten verdelen het pamflet. Hieronder leest u de tekst en de afspraak om mee naar Brussel te gaan.

De frontman van de Antwerpse rockgroep Deus, Tom Barman liet onlangs in een tv-interview ontvallen dat hij een fuif tegen het Vlaams Belang plant. Kunnen we al rockend het Vlaams Belang een fatale hartslag bezorgen? Een ‘pocket revolution’?

Verleden zaterdag hield Vonk haar startdag. Ons centraal thema wordt de solidariteit met de revolutie in Venezuela. Het voorbeeld van Venezuela en het hele continent in opstand wordt aangewend om de noodzaak van een echt socialistisch alternatief uit te leggen op de hel van het kapitalisme.

Op 11 augustus was er in het kader van het 16e Wereld Jongeren Festival een bijeenkomst over militarisme met duizend deelnemers uit Venezuela en andere landen. Een van de sprekers was Alan Woods. We geven hier een verslag van zijn toespraak en de meeting.

Vandaag is in Caracas het 16e Wereldfestival voor Jongeren en Studenten van start gegaan. Duizenden jongeren van over heel de wereld komen samen in de hoofdstad van Venezuela om te discussiëren over linkse politiek en hun steun te betuigen aan de Bolivariaanse Revolutie onder leiding van president Chavez. Ook de International Marxist Tendency waartoe Vonk behoort, neemt deel aan deze internationale meeting met een delegatie vanuit Venezuela zelf en een internationale delegatie samengesteld uit kameraden van Mexico, de VS, Italië, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en België. Alan Woods is tevens officieel uitgenodigd om te komen spreken. Hier kan je een van de pamfletten lezen die de IMT daar verdeelt. In de loop van de week volgen verslagen vanuit Caracas.

Weken op voorhand waren we met onze lokale Geelse actiegroep Acting Open Minds (AOM), begonnen met flyers en affiches te verspreiden tegen de komst van Bush. Deze oproep werd ondersteund door 11.11.11-Geel, ACV-Kempen en de Derde Wereldraad van Geel. Het werk heeft geloond, want de betoging startte met zo’n honderd man.

Op initiatief van Vonk, het Anti-Oorlogscomité Kust en de Oostendse actiegroep Bulldozer hielden zo’n 45 mensen op 22 februari een ludieke maar strijdbare actie op het Wapenplein. De groep, die de steun kreeg van Animo en Attac, werd ook vervoegd door enkele socialistische vakbondsmilitanten en een tiental scholieren.