Al deze boeken zijn te bestellen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De boeken worden verzonden zodra de storting gedaan is op rekeningnummer BE15 001-1370273-30 met vermelding van de naam van het boek. Gelieve ook 4 euro toe te voegen voor verzendingskosten.

De ideeën van Karl Marx

De ideeën van Karl Marx. Verkrijgbaar voor 10 €De ideeën van Karl Marx. Verkrijgbaar voor 10 €Marx is terug van weggeweest. Nadat men zijn ideeën jarenlang als ouderwets en voorbijgestreefd bestempelde, blijken ze vandaag relevanter dan ooit. Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme. Ze zoeken een verklaring voor de sociale en ecologische ravage die het systeem aanricht.

Het meest wetenschappelijk onderbouwde alternatief voor het kapitalisme is te vinden in het werk van Karl Marx. Zijn ideeën hebben onder het kapitalisme reeds hun nut bewezen op het toneel van de internationale arbeidersstrijd, ze liggen in vele landen aan de basis van de arbeidersbeweging en haar verwezenlijkingen. Het werk van Marx, dat veel meer omvat dan economie en politiek, is in eerste plaats een analysemethode, een manier om naar de wereld te kijken, hem te verklaren en te veranderen. Vele factoren zorgen er echter voor dat de ideeën van Marx meestal op een verwrongen, foutieve manier worden voorgesteld.

Via dit boekje willen we arbeiders, jongeren en iedereen die op zoek is naar een ander maatschappijmodel, kennis laten maken met de werkelijke ideeën van Karl Marx. We hopen hiermee aan te zetten tot verdere studie van het werk van Marx en Engels en de toepassing van hun ideeën in de concrete strijd voor een nieuwe maatschappij.

Honderd jaar geleden, de Oktoberrevolutie

Honderd jaar geleden, de Oktoberrevolutie. Verkrijgbaar voor 10 €Honderd jaar geleden, de Oktoberrevolutie. Verkrijgbaar voor 10 €De Russische Revolutie, wereldbekend onder de naam Oktoberrevolutie, was een van de ingrijpendste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis. Gewone werkende mensen namen het heft in eigen handen en begonnen met het opbouwen van een sociale en humane maatschappij. In de uitzichtloosheid van de eerste imperialistische wereldoorlog en de onmenselijk armoede en onderdrukking die de Russische arbeiders en boeren moesten trotseren, vonden zij een uitweg in de vorm van massastrijd tegen het Tsarisme en het kapitalistische systeem.

Deze ervaring, die een diepe indruk naliet en invloed had tot ver buiten Rusland, omvat vele inzichten en lessen die de internationale arbeidersbeweging vergeten is, of erger nog, bewust negeert. Wie op zoek is naar een alternatief op het huidige kapitalisme, een systeem in crisis dat een bedreiging is voor het voortbestaan van onze planeet, kan niet om de ervaring van de Oktoberrevolutie heen. De 1%, de kapitalistische wereldelite, is deze revolutie zelf ook niet vergeten en voert 100 jaar later nog steeds een ideologische kruistocht tegen de Oktoberrevolutie.

Het boek is een beknopt werk over de geschiedenis van de Russische Revolutie, dat daarnaast ook ingaat over het mislukken van de Duitse Revolutie en de uiteindelijke isolatie en degeneratie van de Russische Revolutie, met het aan de macht komen van een contrarevolutionaire bureaucratie geleid door Josef Stalin. Het toont aan dat ondanks de latere degeneratie, de ervaringen van de Russische Revolutie uiterst relevant en actueel zijn.

Nu ook integraal te lezen op onze website.

100 jaar geleden: de Oktoberrevolutie

Duitsland 1918 - 1933: van revolutie naar contrarevolutie

Duitsland 1918- 1933, van revolutie naar contrarevolutie. Verkrijgbaar voor 10 €Duitsland 1918- 1933, van revolutie naar contrarevolutie. Verkrijgbaar voor 10 €Het Duitsland van 1918 tot 1933 was een van de meest tumultueuze perioden in de geschiedenis. Na de revolutie in Rusland probeerden de Duitse arbeiders en soldaten de macht in november 1918 te grijpen. Helaas werd de revolutie verraden door de sociaal-democratische leiders.

Verdere revolutionaire stuiptrekkingen schudden Duitsland van 1919 tot 1923 door elkaar, maar verschillende revolutionaire momenten werden verkwist.

Dit was een klap, niet alleen in Duitsland, maar ook internationaal. Stalinistische zigzags tussen opportunisme en sektarisme legde de weg voor de opkomst van het fascisme en de overwinning van de nazi's, leidend tot de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog met zijn 55 miljoen doden.

In dit boek betoogt Rob Sewell dat de nederlaag van de Duitse Revolutie en de overwinning van het fascisme absoluut niet onvermijdelijk waren. Was de Duitse Revolutie geslaagd, dan zou de hele loop van de daaropvolgende wereldgeschiedenis anders zijn geweest.

Nu ook volledig te lezen op onze website.

De Socialisten en de Grote Oorlog

De Socialisten en de Grote Oorlog. Verkrijgbaar voor 10 €De Socialisten en de Grote Oorlog. Verkrijgbaar voor 10 €Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe sterk de arbeiderspartijen georganiseerd waren het begin van de 19e eeuw. De weinige overblijfselen uit die tijd, zoals de Gentse Vooruit getuigen van de kracht en de voorbeeldige organisatie van een jonge beweging die in volle groei was en nog geen fundamentele nederlagen had gekend.

Aan dat alles kwam een gruwelijk einde met het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Tegen al hun eigen principes in kozen de sociaal-democratische partijen bijna allen de kant van hun eigen burgerij en werden dus mede verantwoordelijk voor de verschrikkelijke slachtpartij die vier lange jaren zou duren.

Maar dat was niet het einde van het verhaal. De bittere leerschool van de kapitalistische oorlog zou de arbeiderspartijen grondig overhoop halen en uiteindelijk uitmonden in de Russische revolutie  en de stichting van een nieuwe (communistische) internationale.

In dit boek laten we zowel hoofdrolspelers uit die tijd aan het woord zoals Lenin en Trotski als eminente historici zoals de Belg Marcel Liebman. Er is ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan de BWP, de Belgische socialistische partij. Op de rol van haar leiding in WO1 - dat kunnen we al verklappen - kunnen we niet bepaald fier zijn. Het boek is nu te koop tegen de promoprijs van 8 euro.

Nu ook beschikbaar op onze website!

De rede in opstand: marxistische filosofie en moderne wetenschappen

De rede in opstand: marxistische filosofie en moderne wetenschappen. Verkrijgbaar voor 20 €De rede in opstand: marxistische filosofie en moderne wetenschappen. Verkrijgbaar voor 20 € of gratis integraal te lezen op onze websiteVerschillende theorieën in de moderne wetenschap vertonen een opvallende gelijkenis met de filosofie van het marxisme. Wetenschappers begrijpen de werkelijkheid steeds vaker als een dialectische wisselwerking waarbij periodes van stabiliteit onderbroken worden door discontinuïteiten. De chaostheorie verklaart hoe kleine oorzaken kunnen leiden tot grote gevolgen en revolutionaire sprongen.

De rede in opstand volgt het revolutionaire wereldbeeld in de moderne wetenschap door de meest uiteenlopende disciplines heen, waaronder de biologie, de natuurkunde, de geologie en de menswetenschappen.

Alan Woods en Ted Grant beschrijven op een heldere manier de relatie met het dialectisch materialisme, zoals dat werd uitgewerkt door Karl Marx en Friedrich Engels. Onderweg staan ze stil bij het mysticisme in de theoretische natuurkunde en bij de wetenschappelijke theorieën die worden aangevoerd om de bestaande kapitalistische orde te legitimeren.

Egoïsme zou onvermijdelijk zijn en criminaliteit zou genetisch bepaald zijn. Steeds meer wetenschappers plaatsen echter vraagtekens bij de oude opvattingen. Zo komt de wetenschap stilaan zelf op een kruispunt te staan.

Met de aangehouden crisis van het kapitalisme wordt de economische analyse van Marx weer actueel. Zelfs liberale economen citeren vandaag gretig uit de bladzijden van ‘Het Kapitaal’. Maar de filosofische methode die deze diepgaande economische analyse mogelijk heeft gemaakt is veel minder bekend. Met De rede in opstand krijgt u een grondig en ‘up to date’ inzicht in de dialectiek.

De N-VA en andere rechtse krachten zijn niet alleen op sociaaleconomisch vlak rechts. Ze proberen ook een volledig conservatief wereldbeeld over te brengen. Met dit boek hopen we dan ook bij te dragen tot een grondig antwoord hierop.

De rede in opstand werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van Frederik Engels. In 2011 werd het boek in het Nederlands gepubliceerd en nu, anno 2019, maken we het ook volledig online beschikbaar. We hebben eveneens een digitale ebook-versie gecreëerd waarmee het boek op tablets en e-readers zoals Kindle en iPad kan worden gelezen (epub- en mobi-formaat). Neem hiervoor contact met ons op.

Lenin en Trotski: hun ware ideeën

Lenin en Trotski: hun ware ideeën. Verkrijgbaar voor 10 €Verkrijgbaar voor 10 € (in het Engels) of integraal te lezen op onze website (in het Nederlands)De ideeën van Lenin en Trotski zijn ongetwijfeld de meest verdraaide en door het slijk gehaalde ideeën uit de geschiedenis. Gedurende meer dan tachtig jaar werden ze aangevallen door de apologeten van het kapitalisme, die geprobeerd hebben hun ideeën - het bolsjewisme - ofwel als totalitair, ofwel als utopisch af te schilderen. Een hele industrie werd ontwikkeld om de misdaden van het stalinisme gelijk te stellen aan de arbeidersdemocratie die bestond onder Lenin en Trotski.

Het is nu vijftig jaar geleden dat de eerste editie van dit werk gepubliceerd werd. Het werd geschreven als antwoord op Monty Johnstone, een leidinggevende theoreticus van de Communist Party of Great Britain. Johnstone had op het einde van 1968 een herwaardering van Leon Trotski geschreven in het blad 'Cogito' van de Young Communist League. Alan Woods en Ted Grant namen de gelegenheid te baat een uitvoerige repliek te schrijven die de echte verhouding tussen de ideeën van Lenin en Trotski toont. Dit was geen academische oefening. Het boek werd immers geschreven als een oproep aan de basis van de Communistische Partij en de Young Communist League om de waarheid over Trotski te herontdekken en terug te keren naar het oorspronkelijke revolutionaire programma van Lenin.

De Engelstalige editie bevat ook Monty Johnstones oorspronkelijke artikel uit 'Cogito', alsook meer materiaal over Lenins strijd met Stalin in de laatste maand van zijn politieke leven. Het voorwoord is geschreven door Trotski's kleinzoon, Vsievolod Volkov.

Lenin en Trotski, hun ware ideeën is vertaald in het Nederlands en valt integraal te lezen op onze website.

Engelstalige boeken

We hebben ook een aantal Engelstalige boeken op voorraad, waarvan we de belangrijkste hieronder geplaatst hebben. Neem gerust een kijkje op de website van Wellred Books en neem contact met ons op (kan ook via Facebook), en dan laten we je weten of we het boek op voorraad hebben.

Het bolsjewisme: de weg naar de revolutie

Het bolsjewisme: de weg naar de revolutie. Verkrijgbaar voor 20 €Het bolsjewisme: de weg naar de revolutie. Verkrijgbaar voor 20 €Er bestaan vele boeken over de geschiedenis van Rusland met een bedenkelijke inhoud. Ofwel zijn ze geschreven vanuit een antibolsjewistisch standpunt, ofwel vanuit het perspectief van hun stalinistische tegenhanger. Beide schetsen een vals beeld van de opkomst van het bolsjewisme en beschrijven het ofwel als een 'ongeluk' of een 'tragedie', ofwel als het werk van één grote leider (Lenin) die met vastberaden tred naar de Oktoberrevolutie opmarcheerde.

Alan Woods verwerpt deze stellingen en toont aan dat de echte ontwikkeling van het bolsjewisme een levendige strijd was om de methoden van het marxisme toe te passen op de bijzonderheden van Rusland. Met behulp van een schat aan primaire bronnen legt Alan Woods de fascinerende groei en ontwikkeling bloot van het bolsjewisme in prerevolutionair Rusland.

Rusland: van revolutie tot contrarevolutie

Rusland: van revolutie tot contrarevolutie. Verkrijgbaar voor 20 €Rusland: van revolutie tot contrarevolutie. Verkrijgbaar voor 20 €De Russische revolutie veranderde de geschiedenis van de hele wereld. De hele 20e eeuw werd gedomineerd door haar gevolgen, iets wat zelfs erkend wordt door de meest conservatieve commentatoren die vijandig staan tegenover de Oktoberrevolutie.

Gedurende zowat drie generaties hebben de apologeten van het kapitalisme hun pijlen gericht op de Sovjetunie. Geen inspanning of middelen werden gespaard om de Oktoberrevolutie zwart te maken, net als de geplande economie die hieruit voortsproot. In deze campagne kwamen de misdaden van het stalinisme goed van pas. De kunst bestond erin socialisme en communisme gelijk te schakelen met het bureaucratische, totalitaire regime van Stalin. Deze aantijgingen zijn echter ongegrond; de staatsstructuur die gevestigd werd door de revolutie was noch totalitair noch bureaucratisch, maar het meest democratische regime ooit gezien op aarde. Het was een periode waarin miljoenen gewone mannen en vrouwen voor de eerste maal hun uitbuiters omverwierpen, hun lot in eigen handen namen en begonnen aan de transformatie van de maatschappij.

In dit boek trekt Ted Grant de evolutie na van Rusland vanaf de overwinning van de bolsjewieken, via de opkomst van het stalinisme en de rol die het speelde als supermacht na de Tweede Wereldoorlog, tot en met de crisis en de ineenstorting van het regime.

De klassiekers van het marxisme (deel 1)

De klassiekers van het marxisme (deel 1). Verkrijgbaar voor 10 €De klassiekers van het marxisme (deel 1). Verkrijgbaar voor 10 €Het Communistisch Manifest, De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap, Staat en Revolutie, en Het overgangsprogramma zijn vier marxistische klassiekers.

De ineenstorting van het stalinisme zou een tijdperk van vrede, voorspoed en democratie inluiden. Dat is beslist niet het geval. In plaats daarvan is er algemene instabiliteit en turbulentie op alle niveaus: economisch, sociaal, politiek en militair. Jarenlange propaganda uit de Koude Oorlog, alsook de veronderstelling dat socialisme en communisme gelijk zijn aan een dictatoriaal, totalitair en bureaucratisch regime dat de persoonlijkheid en de democratische rechten van het individu ontkent, hebben veel vooroordelen gecreëerd. Dat was dan ook precies de bedoeling. Zowel de stalinistische bureaucratie in Rusland als de verdedigers van de zogenaamde vrijemarkteconomie (d.w.z. het kapitalisme) hadden er alle belang bij de echte boodschap van het marxisme te verdraaien.

De enige manier om het marxisme te leren kennen is door het oorspronkeljke werk van Marx, Engels, Lenin en Trotski te lezen. Niemand heeft immers ooit deze ideeën beter uitgedrukt dan de auteurs zelf. Elk van deze essentiële werken bevat belangrijke lessen voor de lezer van vandaag. De centrale taak waarmee marxisten wereldwijd worden geconfronteerd, is het opbouwen van een revolutionaire partij. En het is onmogelijk om een revolutionaire partij te bouwen zonder revolutionaire theorie. In dit streven moeten we vechten voor theoretische duidelijkheid en aansluiting zoeken bij de massabeweging van de arbeidersklasse.

Deze werken zijn ook in het Nederlands beschikbaar op het Marxistisch Internet-Archief:

De klassiekers van het marxisme (deel 2)

De klassiekers van het marxisme (deel 2). Verkrijgbaar voor 10 €De klassiekers van het marxisme (deel 2). Verkrijgbaar voor 10 €Loonarbeid en kapitaal

Loonarbeid en kapitaal van Karl Marx bevat tal van belangrijke inzichten in de werking van het kapitalistische systeem en de manier waarop arbeid wordt uitgebuit. Met een uitstekende inleiding van Friedrich Engels.

Loonarbeid en kapitaal is in het Nederlands beschikbaar op het Marxistisch Internet-Archief.

Loon, prijs en winst

Loon, prijs en winst was oorspronkelijk een toespraak van Marx in juni 1865, toen hij werkte aan het eerste deel van Het Kapitaal, dat twee jaar later werd gepubliceerd.

Loon, prijs en winst is in het Nederlands beschikbaar op het Marxistisch Internet-Archief.

De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme

In De linkse stroming hebben we Lenins uiteenzetting van de noodzaak om theoretische vastberadenheid te combineren met tactische en organisatorische flexibiliteit. Een aanrader tegen het sektarisme.

De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme is in het Nederlands beschikbaar op het Marxistisch Internet-Archief.

Ter verdediging van oktober

Leon Trotski's werk Ter verdediging van oktober is de titel van een toespraak voor een bijeenkomst van sociaaldemocratische studenten in Kopenhagen.

Ter verdediging van oktober is in het Nederlands beschikbaar op het Marxistisch Internet-Archief (onder de titel De Russische revolutie).

Stalinisme en bolsjewisme

In Stalinisme en bolsjewisme  onderzoekt Trotski de bureaucratische degeneratie van de revolutie, die uiteindelijk resulteerde in de stalinistische antithese van de democratische arbeidersstaat.

Stalinisme en bolsjewisme is in het Nederlands beschikbaar op het Marxistisch Internet-Archief.