Sinds GB is overgekocht door de Franse distributiegigant Carrefour worden de syndicale rechten steeds meer met de voeten getreden. Op 9 maart werd in alle magazijnen en depots gestaakt voor loonsverhoging, beperking van de flexibiliteit (beperking uitbreiding openingsuren en tegen de invoering van nachtarbeid in de hyper (super) GB’s), werkzekerheid en respect voor de syndicale vrijheden. Op de tweede staking van zaterdag 24 maart volgde een compromis: de koopkrachtpremie (in functie van het omzetcijfer) wordt opgetrokken tot 3 à 5000 Bef. Daarnaast zette de interne reorganisatie met sluiting en centralisatie van afdelingen de werkzekerheid op de helling. Deze blijft bedreigd maar in mindere mate aangezien er geen ontslagen komen maar enkel interne klassementsveranderingen en vrijwillig vertrek. De directie zou het flexi-werk eerst via ochtend- en avondshifts doorvoeren en op experimentele basis. Ze zou het deeltijdse werk beperken (minder kleine contracten van 12u per week en meer studentencontracten).

Hoewel het compromis een vooruitgang betekent in vergelijking met de oorspronkelijke antisociale aanval kan men moeilijk spreken van een syndicale overwinning. BBTK en LBC hebben hun mobilisatiecapaciteiten getoond en op basis hiervan een verbeteringen afgedwongen. Maar er kon (en kan) meer behaald worden, op voorwaarde dat men zich niet laat chanteren door de competitiviteit.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken