Imperialisme

De eerste week van juli zullen de media een campagne over ons heen storten waarin wordt verteld welke weldoeners de grootmachten toch zijn. Met groots vertoon zullen Blair en Bush de schulden van enkele landen kwijtschelden tijdens de bijeenkomst van de G8. Geholpen door een hele reeks ‘progressieven’ zoals Bono van U2 zullen ze hun beschadigd blazoen proberen op te blinken.

In de aanloop naar het Franse referendum over de Europese grondwet, mengde Toni Negri zich in het debat. Negri is een erg populaire intellectueel en goeroe van de antiglobalisten. Door op te roepen voor een ja-stem heeft Negri zich nu op dezelfde lijn geplaatst als Chirac en Raffarin, het Franse patronaat en de ergste sociaal-democratische reformisten.

UNICEF heeft vorige week zijn jaarlijkse rapport vrijgegeven, waaruit blijkt dat ten minste 1 miljard kinderen, de helft van de wereld, gebukt gaan onder armoede, oorlog en de aidsepidemie. Dat hallucinante cijfer is op zichzelf al een veroordeling van het systeem waarin we leven. Met dat systeem moet dringend komaf gemaakt worden.

Naar aanleiding van 11.11.11 en haar focus op water als nieuw uitbuitingselement voor de kapitalisten stellen we vast dat de NGO-analyse zeer volledig en diepgaand is. Wel zijn de oplossingen die naar voren geschoven worden om deze of soortelijke ingrepen van de markteconomie te beletten zeer vaag verwoord. Zij houden geen rekening met de reële sociale en politieke situatie in de steeds sneller veranderende wereld.

Door de arrogantie van Washington sinds het aantreden van Bush lezen we regelmatig in de media opnieuw de term ‘imperialisme’. Marxisten gebruiken dit begrip al langer om te verwijzen naar een bepaald stadium in het kapitalisme, meer bepaald het hoogste stadium, zoals Lenin het verwoordt in zijn klassiek boek.

We herpubliceren deze FAQ (Frequently Asked Questions) over globalisering. Wat is globalisering en waarom is er een stijging van de armoede en ongelijkheid? Waarom zijn multinationals zo machtig? Is het mogelijk om te vechten tegen het IMF en de Wereldbank zonder het kapitalisme zelf in vraag te stellen? Is een andere maatschappij mogelijk? Wat is het alternatief?

Dit is de tekst van het pamflet dat Vonk op 2 februari uitdeelde aan McDonalds te Antwerpen als solidariteitsactie met het stakende personeel van de Parijse McDonalds. Zaterdag 16 februari om 12 uur spreken wij opnieuw af aan de Keyserlei te Antwerpen. Verdere acties worden nog gepland, wij houden u op de hoogte.

Porto Alegre. Door de ‘antiglobalisten’ gevierd als een incarnatie van hoop, voor de burgerij een giftig onkruid. Nu de ‘antiglobalisten’ hier voor de tweede maal hun Wereld Sociaal Forum organiseren, vestigt deze hoofdstad van de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul zich op de politieke wereldkaart. En daarmee ook een stuk geschiedenis van de arbeidersbeweging dat de Braziliaanse PT (Arbeiderspartij) nog volop is aan het schrijven. De toekomst zal niet beslissen of het een zwarte dan wel rode geschiedenis wordt, die beslissing ligt in handen van de PT zelf.

"Vanzelfsprekend blijft de fundamentele structurele oorzaak voor het ontstaan van een dergelijke beweging de groeiende onmacht van het huidige kapitalisme om de welvaart en het welzijn van de gehele mensheid te verzekeren." Aldus de analyse van Dirk Barrez in zijn recente boek 'De antwoorden van het antiglobalisme: Van Seattle tot Porto Alegre'.