Pensioenafbraak: actie voeren om te winnen!
Het federaal comité van het ABVV van 23 januari 2018 nam standpunt in over de pensioenafbraak.
Lees verder
De eindeloze oorlog van het kapitalisme tegen migranten.
In de Middellandse zee speelt zich al jaren iets af dat het best te vergelijken valt met een stille, eenzijdige oorlog. Het gaat hier niet om een oorlog in de traditionele betekenis, omdat er geen strijdende legers mee gemoeid zijn, maar om een strijd van de “beschaafde wereld” die zich verschanst tegen honderdduizenden ongewapende mensen. Hun enige misdaad is dat zij wanhopig de armoede, de onmenselijke levensomstandigheden en de vernietiging van bestaansmiddelen in hun land van herkomst proberen te ontvluchten. Ze hopen hun droom van een beter leven, voor zichzelf en hun familie, in Europa te kunnen waarmaken.
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Marxisme 2018 - 5 en 6 mei - Discussie en debat
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pensioenafbraak: actie voeren om te winnen!
  • De eindeloze oorlog van het kapitalisme tegen migranten.
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Marxisme 2018 - 5 en 6 mei - Discussie en debat

GettyImages 516909724In de eerste plaats gaat onze solidariteit en medeleven naar de slachtoffers van deze terroristische aanslagen, naar hun familieleden en vrienden. Het is duidelijke dat ook grote aantallen politieagenten en militairen deze laffe aanvallen niet kunnen tegenhouden. Sinds november van vorig jaar is er verhoogde beveiliging in onder andere de luchthavens, stations en metro, maar dit heeft niet mogen baten. Een algemene vergrendeling, zoals kort na de aanslagen, zou de volledige stad en haar economie verlammen. De stad zou ophouden te functioneren.

Zo lang de toestand in het Midden-Oosten niet verandert, zal ook de dreiging in het Westen blijven. “Onze” westerse regeringen zijn verantwoordelijk voor de chaos in het Midden-Oosten. Ze denken dat ze landen binnen kunnen wandelen, regimes omverwerpen, hen helemaal kapot bombarderen en dat daarmee alles dan opgelost is. Maar het heeft het tegenovergestelde effect gehad. Door niets te doen aan de vervreemding van migranten, niet op te treden tegen racisme, werkloosheid, armoede enzovoort en tegelijkertijd landen uit het Midden-Oosten te bombarderen, hebben ze de voedingsbodem voor fundamentalisme geschapen.

De recente bomaanslagen zullen ook gebruikt worden om nog meer repressieve wetten te rechtvaardigen. De helft van de achttien antiterrorismemaatregelen, die de Belgische regering aankondigde na de aanslagen in Parijs in november, bedreigen alle burgers en in de eerste plaats de arbeidersorganisaties en de progressieve groepen. De maatregelen werden ook al in vraag gesteld door vakbonden, advocaten en magistraten. Schengen zal onder nog meer druk komen te staan. De al fragiele toestand van de Europese Unie zal nog sterker verzwakken, en de spanningen tussen de lidstaten zullen oplopen, evenals de interne spanningen in de afzonderlijke landen

De aanslagen zullen gebruikt worden om de misdaden tegen vluchtelingen aan de Griekse en andere grenzen te verbergen. Om vluchtelingen te kunnen schofferen moeten ze gelinkt worden aan misdaad, geweld tegen vrouwen en algemene wetteloosheid. Eens de propagandamachine daarin geslaagd is, kunnen allerhande inhumane praktijken gerechtvaardigd worden. Families kunnen dan aan hun lot overgelaten worden in het slijk, met duizenden sterven terwijl ze de oorlogen ontvluchten. Oorlogen die in de eerst plaats door “Europa” gecreëerd werden.

De rechtse partijen zullen alles aanwenden om deze aanslagen in hun voordeel te misbruiken. Ze zullen ook gebruikt worden om de aandacht af te leiden van de oorzaken van de huidige crisis. Overal zijn er spanningen, de klassenstrijd leeft op, ook in België en Frankrijk. Vooral de jeugd komt in opstand tegen het kapitalistische systeem en dit zal zich verspreiden over heel Europa.

De aanslagen zullen ook gebruikt worden ter rechtvaardiging van verdere bombardementen in Syrië. Dit zal de vluchtelingencrisis nog verergeren. Vluchtelingen zullen naar Europa blijven komen want hun eigen land is in een hel herschapen. Ze hebben geen andere keuze.

Deze wreedheden maken de miljoenen arbeiders en jongeren ook bewuster. Ze zien een wereld zonder toekomst, met toenemende werkloosheid, constante aanvallen tegen de verworvenheden uit het verleden, tegen het onderwijs, de gezondheidszorg, de huisvesting, duurzame jobs, lonen... gecombineerd met oorlogen over de hele wereld.

Er is geen manier om dit op te lossen zolang het beleid van de regeringen gebaseerd is op winstmaximalisatie voor een kleine minderheid. Aanpassing van dit systeem zal niet werken: het moet volledig verdwijnen. Er is geen alternatief.

De strijd van de jongeren en de arbeiders voor een beter leven, voor werkgelegenheid, degelijke huisvesting, gezondheidszorg... moet in eenheid gevoerd worden met als enige doel een einde te maken aan dit systeem en de basis te leggen voor een nieuwe maatschappij gebaseerd op het socialisme. Het is geen utopie, het is het enige alternatief voor de huidige wreedheden.