Een nieuwe studie wijst uit dat de ‘concurrentiepositie’ van België in de wereld zou achteruit gegaan zijn van de 25e naar de 31e plaats. Het is om te beginnen al pervers te denken dat onze welvaart enkel kan veilig worden gesteld door ‘de andere’ kapot te concurreren. Het is een redenering die wij als socialisten en internationalisten categoriek verwerpen.

Met zo’n ‘vrede’ heb je geen oorlog meer nodig, dat is waar: de veldslagen worden dan wel uitgevochten aan de muur rond de enclave van Ceuta (daarmee vergeleken was de Berlijnse Muur trouwens puur amateurisme, wat we zelf doen, doen we beter, nietwaar).

Natuurlijk gebruiken de wolven in het bos deze nieuwe ‘objectieve studie’ alweer om te huilen over de hoge loonkost in België. Daarbij wordt gemakshalve over het hoofd gezien dat de Scandinavische landen, waar de loonkost nog veel hoger is, toch veel slagkrachtiger voor de dag komen. Waar ligt het verschil? In het feit dat het Scandinavisch kapitaal in de afgelopen eeuw – mede door de druk van een sterke arbeidersbeweging – voortdurend investeerde in haar industrieel apparaat waardoor kleine landen zoals Zweden, Denemarken en Finland over verbluffend veel krachtige multinationals beschikken met een hoog technologisch niveau.

Als België in afwachting van een socialistische wereldeconomie dan toch moet ‘concurreren’ dan wordt het tijd dat het kapitaal eens begint te investeren. En niet alleen in Franse champagne, mijnheer Frère!