Vonk behoort tot de weinige linkse organisaties die zichzelf financiert en niet afhankelijk is van staatssubsidies of bankleningen voor haar activiteiten. Sommige zien dit als een zwak punt van onze werking. Wij denken daarentegen dat dit een van onze sterke punten is.

Voor de financiering van ons lokaal, telefoonrekeningen, computers, kantoorbenodigdheden, lonen van onze vrijgestelden, reiskosten, pamfletten, ons tijdschrift en onze website hangen wij voor 100 procent – jawel 100 procent – af van de geldelijke bijdragen van jonge mensen, vakbondsmilitanten, kritische militanten van SP.a en PS, en andere sympathisanten. Geld van de beweging zelf dus. Dat is elk jaar weer een heuse krachttoer.

Die financiële steun krijgen wij omdat wij de belangen van de arbeidersklasse en de ideeën van het socialisme consequent verdedigen. Onze vlag is altijd rood gebleven. Terwijl veel linksen het hadden opgegeven na de val van de Muur van Berlijn en na het herstel van het kapitalisme in de Sovjet-Unie en het Oostblok, bleven wij krachtig tegen de stroom in een marxistische kijk en praktijk verdedigen. Dit wordt op zijn juiste waarde ingeschat in de beweging. Want het wordt voor meer en meer mensen duidelijk dat het kapitalisme geen menswaardig bestaan kan waarborgen aan de overgrote meerderheid op deze planeet.

Onze financiële onafhankelijkheid zorgt ook dat Vonk politiek onafhankelijk is van de staat en van andere grote organisaties en instellingen in het linkse kamp. Wij hebben enkel rekenschap te geven van onze activiteiten en onze voorstellen aan de jongeren en aan de basismilitanten in de arbeidersbeweging.

Daarom doen we tijdens deze dolle feestdagen een oproep voor een kerstcadeau voor de Vonk. We hebben uw financiële steun nodig.

De laatste maanden zijn we erg bezig geweest. Niet alleen met activiteiten van internationale solidariteit zoals met de revolutie in Venezuela. Ook in de strijd tegen extreem-rechts of in de vredesbeweging hebben we onze bijdrage geleverd. In de laatste maanden zijn we er eveneens in geslaagd onze banden met de arbeidersbeweging verder aan te halen zoals tijdens de staking van de petroleumarbeiders van Belgium Reffinary Company, in de verschillende stakingen van het openbaar vervoer in Brussel, de non-profit en last but not least in de grote betoging van de vakbonden op 21 december.

Eén zaak is duidelijk: aan tientallen scholen is de Vonk nu bekend onder linkse jongeren. Een grotere groep vakbondsmilitanten ziet ons als een referentiepunt voor hun strijd. Kritische SP.a- en PS militanten vinden bij ons de nodige alternatieven op het reformisme van hun leiding. Teneinde dit werk volgend jaar verder te kunnen zetten en zelfs uit te breiden, hopen we op jullie kerst- of nieuwjaarscadeaus. Temeer omdat we met een aantal vernieuwingswerken zijn begonnen voor ons lokaal (nieuw plafond, verven vergaderzaal enzovoort, ook dat is nodig in een marxistische organisatie!).

Stort nu op onze rekening 001-1370273-30, op naam van Vonk met vermelding ‘Rode Kerst’.