Tijdens de laatste weken is het voor veel mensen en zeker voor syndicalisten duidelijk geworden dat er in België niet meer zoiets is als een grote, linkse krant. De Morgen staat immers in de voorhoede van de kruistocht tegen de nationale stakingen. In de jaren ’80 is er nochtans binnen de linkerzijde een financiële campagne gevoerd voor De Morgen. Zij hebben ons verraden. Vandaag voert Vonk een financiële campagne. Van ons kan je echter zeker zijn dat wij de belangen van de werkende mens nooit zullen verraden.

Vonk heeft dringend geld nodig en hoopt daarbij op uw steun te rekenen. Wij bieden u de gelegenheid om te investeren in een betere wereld. Wij denken dat een organisatie als Vonk noodzakelijk is en geven u daarvoor vijf redenen.

1) Vonk strijdt voor een andere en betere wereld. Een wereld zonder oorlog, zonder racisme en uitbuiting. Sommigen hebben zich in de laatste 15 jaar geleidelijk verzoend met het onrecht in deze samenleving. Wij zijn niet uit dat hout gesneden. Tegen de stroom in zijn wij een socialistisch alternatief op het kapitalisme blijven verdedigen. Onze vlag is rood gebleven.

2) Shipspotting. Wij houden het niet bij woorden alleen. Vonk stond in 2002-2003 aan de wieg van de beweging ‘Shipspotting’ tegen het gebruik van de Antwerpse haven en de Oostende luchthaven voor het Amerikaanse oorlogstransport naar Irak. Dit was mogelijk dankzij ons speurwerk en onze actie op het terrein, in de scholen, bij de vakbonden, onder het personeel van de Antwerpse haven, de spoorarbeiders en in de media. Vonk heeft zo een nieuwe draai gegeven aan het anti-oorlogsprotest in België. ‘Belgische havens wapenvrij’ werd een hoofdslogan binnen de Belgische anti-oorlogsbeweging.

3) Handen Af van Venezuela. Vonk nam ook als eerste het initiatief voor een solidariteitscampagne met de Bolivariaanse revolutie in Venezuela. Deze ‘revolutie van de armen’, met de president Hugo Chavez op kop, zorgt dat de oliewinsten van het land gebruikt worden voor grootschalige programma’s van onderwijs en gratis gezondheidszorg voor de armen, namelijk 80 procent van de bevolking. Het is een hoopvolle beweging die mensen in heel Latijns-Amerika volgen. Met de campagne Handen Af van Venezuela organiseerden we infoavonden in een tiental steden, we nodigden sprekers uit, we publiceerden talrijke artikels en pamfletten, we kregen steunen van verschillende syndicalisten, we voerden actie aan de ambassade, aan scholen en festivals. Zo begint stilaan het stilzwijgen en de onwetendheid rond de Bolivariaanse revolutie te breken.

4) Politiek onafhankelijk dankzij zelffinanciering. Vonk is volledig zelfgefinancierd. Wij krijgen geen subsidies. Onze werking hangt volledig af van de centen van mensen die ons politiek steunen. Veel van hen zijn jongeren met een beperkt inkomen. Die financiële onafhankelijkheid is voor ons de beste waarborg voor onze politieke onafhankelijkheid. Zo’n onafhankelijke linkse pers is nodig, want De Morgen is al lang in het rechtse kamp, wat ze weer hebben bewezen met hun zware aanvallen op de stakingen.

5) Versterking van onze ploeg van vrijgestelden. De successen in ons werk hebben voor nieuwe en hogere verwachtingen gezorgd. Om hieraan te voldoen hebben we verleden jaar voorrang gegeven aan investering in ‘menselijk kapitaal’, t.t.z. in onze ploeg van vrijgestelden die door ons worden betaald om de werking te organiseren. Om onze ploeg van vrijgestelden te kunnen bestendigen, hebben we een maandelijkse meerinkomst nodig van 500 euro. Tegen 1 januari 2006 willen we dit bekomen.

Concreet rekenen wij op vijftig mensen die maandelijks 10 euro storten via een bestendige opdracht. Als u niet zoveel kan missen maar ons toch graag wil steunen, dan is minder natuurlijk ook heel welkom. In ruil voor uw financiële steun krijgt u ons tijdschrift Vonk gratis opgestuurd evenals onze brochures. In ons tijdschrift kan u degelijke analyses lezen over de sociale strijd in België, historische kwesties, internationale problemen en vooral alternatieven op het kapitalistische systeem. In de vorige twee brochures onderzochten we de mogelijkheden voor de strijd voor socialisme in België (‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’) en hoe vandaag het imperialisme de wereld overheerst (‘Wat is imperialisme?’).

Hoe kan u storten?

Via uw bank zorgt u voor een permanente opdracht van 10 euro op rekeningnummer 001-1370273-30 op naam van Vonk met vermelding ‘permanente opdracht’. Zodra de eerste storting is gedaan, krijgt u ons tijdschrift in de bus.

Met uw financiële steun zetten we een stapje vooruit naar een betere, socialistische wereld.