De werkloosheidsgraad onder jongeren (-25 jaar) is in ons land in een jaar tijd gestegen van 21,8 naar 25,3 procent in juli, meldt Eurostat. Eén op vier jongeren vindt dus geen baan. Daarmee scoort België beduidend slechter dan de buurlanden Duitsland (9,2 procent jongerenwerkloosheid) en Nederland (circa 8 procent).    

Op wereldvlak heeft de werkloosheid bij jongeren eveneens een recordhoogte bereikt en dreigt deze voor een ‘verloren generatie’ te zorgen. Dat stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De organisatie heeft het over 81 miljoen 15- tot 24-jarigen die werkloos zijn. Dat zijn er 7,8 miljoen meer dan in 2007.

"De werkloosheidsgraad bij jongeren wereldwijd heeft zijn hoogste niveau ooit bereikt en zal nog stijgen in 2010", stelt de ILO in een rapport over werkloosheid bij jongeren.

Jongeren op de schroothoop

Wat een verspilling van talent en kennis! Miljoenen jongeren worden geofferd om de woede van de goden van het winstbejag te sussen. De crisis van het kapitalisme, die twee jaar geleden heeft toegeslagen, is verre van voorbij. De enige manier waarop de bazen een uitweg zien uit de crisis is door bedrijven te sluiten, mensen af te danken en de lonen te drukken.

Het herstel van hun winsten betekent dat er miljoenen jongeren wereldwijd op de schroothoop worden gegooid. En dan maar klagen over hangjongeren, jeugdcriminaliteit of asociaal gedrag. Het ergste asociale gedrag komt van de bedrijfsleiders die voorrang geven aan hun winsten en eigen salarissen. Even leek het dat de toplui van de ondernemingen in de klappen gingen delen. Onder druk van de publieke verontwaardiging over torenhoge uitkeringen leverden in 2008 de topsalarissen 16 procent in. Verleden jaar werd die inlevering echter snel ongedaan gemaakt. Het gemiddelde salaris van de topman van een grote beursgenoteerde onderneming in ons land kwam in 2009 uit op 2,27 miljoen euro. Dat is een stijging met 23,4 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

Verdubbeling van winsten

De halfjaarresultaten van de Belgische bedrijven die net werden vrijgegeven zijn overduidelijk. De beursgenoteerde ondernemingen zetten een ruime winstverdubbeling neer. Hun gezamenlijke winst bedraagt in de eerste helft van 2010, 10,3 miljard euro. De Tijd schrijft dat  ”de Bel20 bedrijven met volle teugen genieten van het economisch herstel”.  Welk economisch herstel? Met een kwart jongeren die geen werk vindt kan men toch bezwaarlijk over herstel spreken. De winststijging van de ondernemingen is vooral het gevolg van felle besparingen sinds de felle recessie. ”Op een zelden geziene manier werd het snoeimes bovengehaald” in de bedrijven. ”De vetrolletjes zijn weggezogen”, schrijft de krant De Tijd. Voor alle duidelijkheid: die ’vetrolletjes’ zijn mensen van vlees en bloed, arbeiders en bedienden wiens inkomen het verschil maakt tussen armoede en een min of meer degelijk bestaan in het gezin.  Een besluit dringt zich op: hun herstel, d.w.z. dat van de kapitalistische winsten, betekent onze ellende.

Hier boven op komen in heel Europa zware besparingen in de openbare uitgaven. De banken werden  gered van het bankroet dankzij overheidsgeld. Alle regeringen gingen hierdoor fel in het rood. Nu willen de regeringen de kost van de reddingsoperatie van de banken doen betalen door de gewone mensen.  Op verschillende plaatsen in Europa werd hier al tegen geprotesteerd. Jongeren en arbeiders weigeren te betalen voor een crisis die niet de hunne is. Op 29 september gaat in Brussel een grote Europese betoging door. Afspraak is om 13u aan het Zuidstation. Met een betoging gaat het kapitalisme echter niet verdwijnen. Tegen dit asociale systeem organiseren we ons best met een echt socialistisch alternatief. Tijd dus om bij Vonk en de International Marxist Tendency aan te sluiten.

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 316 bis page 0011

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken