ACOD Onderwijs, de socialistische onderwijsvakbond aangesloten bij het ABVV, heeft op zijn Buitengewoon Congres de volgende resolutie gestemd.

Aan de vakbonden en arbeidersbeweging van Egypte:

  • Regeert verheugd op de mobilisatie en vastberadenheid van het Egyptische volk bij het verjagen van Mubarak en zijn regime;
  • Wijst op het belang van de sociale eisen van de beweging, de rol die de werkers en hun organisaties hebben vervuld tijdens de recente gebeurtenissen en de noodzaak om bij het verder ontplooien van de eisen en de acties van de bevolking de sociale onrechtvaardigheid als doel te blijven stellen; 
  • Steunt de beweging voor een verandering ten gronde in de richting van een diepgaande politieke en sociale democratisering, wijst op de zelfemancipatie van de Egyptische bevolking en haar arbeidende klasse en veroordeelt dan ook elke buitenlandse inmenging.

Met solidaire groeten

ACOD Onderwijs in Buitengewoon Congres bijeen te Brussel op 23 februari 2011.

Goedgekeurd door het Uitvoerend Bestuur van ACOD Onderwijs

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken