Ongetwijfeld heb je op radio en TV gezien hoe een verschrikkelijke aardbeving in Indiaas, maar vooral in Pakistaans Kasjmir tot tienduizenden doden en zelfs miljoenen gewonden en daklozen heeft geleid. Ik wil je vragen om steun te geven aan de campagne van de PTUDC om de ergste nood te verhelpen.

PTUDC (Pakistan Trade Union Defence Campaign) is een organisatie die de versnipperde vakbonden in Pakistan wil met elkaar verbinden en hen helpen beschermen tegen de (soms dodelijke) aanvallen van uitschot dat gehuurd wordt door de patroons en door de fundamentalisten. Maar ze doen veel meer dan dat: ze voeren bijvoorbeeld ook campagne tegen de uitbuiting van en geweld tegen vrouwen en kinderen. Zoals je hieronder kan lezen, organiseren ze nu een karavaan met hulpgoederen naar de getroffen gebieden.

Eén van de complicerende factoren in Pakistan is dat het land van boven tot onder doordrongen is van corruptie. Bij de personen waarvan deze oproep uitgaat en waarvan ik er verschillende persoonlijk ken, is elke euro in goede handen. Ondertussen is de karavaan waarvan hieronder sprake al ter plaatse en is de hulpverlening operationeel. Wie meer erover wil weten kan dat lezen op www.marxist.comwww.marxist.com.

In België kan je storten op de rekening 001-2559675-18 met vermelding ‘steun Pakistan’.

Met dank,

André Gonsalis, secretaris ACOD Veurne (in eigen naam)

PS: zo je dat wil kan je dit bericht ook naar anderen doorsturen.

PTDUC heeft hulpkaravaan naar Kasjmir gezonden (woensdag 12 oktober 2005)

Nu het slechte weer ophoudt in Kasjmir, na de aardbeving die heeft plaatsgegrepen vorig weekend, wordt de situatie op de grond duidelijker. Hevige regenval, hagel en koude temperaturen hebben verhinderd dat ook maar de geringe hulp die er al is tot aan de hardst getroffen gebieden en de meest afgelegen regio's is geraakt. De Verenigde Naties hebben toegegeven dat de hulp die doorkomt niet voldoende is en dat zij proberen meer internationale toezeggingen te verkrijgen. Meer dan 80 procent van de gebouwen in Noord-Pakistan, Assad Kasjmir en de noordwestelijke provincie werden vernietigd. Sterke naschokken blijven de gebouwen die nog overeind zijn gebleven bedreigen.

Vier miljoen mensen werden getroffen door deze ramp; een miljoen daarvan hebben zeer dringend nood aan humanitaire hulp. Er is een massieve behoefte aan wintertenten, eten en geneesmiddelen voor miljoenen mensen die de koude moeten trotseren. Om de zaak nog moeilijker te maken is het extreem moeilijk gebleken om deze goederen ter plaatse te brengen want veel van de transport- en truckmaatschappijen in Islamabad en Peshawar (de hoofdstad van de noordwestelijke provincie) zijn de prijzen aan het opdrijven voor hun vervoermiddelen. Liefdadigheids- en hulporganisaties hebben bekendgemaakt dat veel maatschappijen tot driemaal de normale prijs vragen voor het huren van hun trucks.

Elk uur ontvangen wij nieuwe verslagen en onthullingen over het dodenaantal en het aantal getroffenen. Men vreest dat het dodenaantal wel eens zou kunnen oplopen tot 100.000 en dat er nog een veel groter aantal gewonden zal zijn. Natuurlijk zijn degenen die het meest getroffenen zijn door deze aardschok de mensen uit onderdrukte klassen, wier huisvesting ook voordien al fragiel en onveilig was. Vooral de arbeiders en de armen, zowel in de stad als op het platteland, hebben alles verloren en worden dikwijls vergeten nu hulp begint toe te komen.

De voornaamste steden van Assad Kasjmir die verwoest werden, zijn Muzafferabad, Rawlakot en Bagh. Met de oplopende dodencijfers en bij gebrek aan hulp wordt de dreiging groter dat besmettelijke ziekten zich verspreiden. De schaal van de ramp is onvoorstelbaar en er is een serieuze kans dat er mazelen, cholera en diarree uitbreken bij miljoenen overlevenden. Meer dan 50 procent van degenen die omgekomen zijn in deze ramp, waren kinderen. De overlevenden zitten te wachten op de puinhopen van hun huizen zonder bescherming, in de regen en in temperaturen tussen 5° en 7° Celsius.

De weg naar Muzafferabad is nog altijd geblokkeerd door grote aardverschuivingen. De bruggen zijn zwaar beschadigd en er is nauwelijks een gebouw in de streek dat nog bruikbaar is. Wij krijgen verslagen over honderden mensen die nog altijd gevangen zitten tussen de puinhopen, drie dagen na de aardbeving. Er is geen opvang voor de mensen die met de dag meer wanhopig worden.

We krijgen ook verslagen over misdaad en plundering. Er is heel weinig hulp en ze komt tergend traag toe bij de meerderheid van de slachtoffers, die van arme afkomst zijn. Wat de media plunderen noemen, is eenvoudig vechten om te overleven. In afwezigheid van hulp, voedsel en huisvesting, terwijl niemand hen bijstaat, doen de mensen alles wat ze kunnen om in leven te blijven.

De PTDUC en de Youth For International Socialism spelen niet alleen een belangrijke rol in de inspanningen om mensen te redden en te helpen maar proberen ook het moreel van de getroffenen personen op te peppen. De kameraden proberen eveneens de sociale voorzieningen in de mate van het mogelijke intact te houden en zo voedsel en beschutting te bieden in die streken waar de plaatselijke overheid ineen geklapt is.

De PTDUC zendt tenten en medicijnen naar de getroffen gebieden. De PTDUC organiseert ook een solidariteitskaravaan van twaalf trucks vol met voorzieningen. Deze karavaan zal volgende maandag vertrekken vanuit de kieskring van het parlementslid Ahmed Manzoor om door Noord-Punjab Kasjmir te bereiken. Op vrijwillige basis is tevens een team van dokters naar de hardst getroffen streken van Kasjmir getrokken vanuit de zuidelijke stad Multan. Ook dit initiatief was georganiseerd door de PTDUC, waar vijf van de twaalf dokters lid van zijn. .

Onze campagne over gans het land in Pakistan heeft schitterend werk geleverd in extreem moeilijke omstandigheden. We hebben een internationale oproep gedaan om geld te storten voor onze inspanningen om het ergste leed te verhelpen. Tot dusver was deze campagne een succes, in de eerste dagen heeft ze al verschillende honderden euro opgebracht. We moeten echter meer geld ophalen om noodzakelijke middelen zoals tenten en geneesmiddelen te brengen naar degenen die ze het meest nodig hebben. Om het even welk bedrag dat jij kan missen, zal onmiddellijk gebruikt worden om de arbeiders en de armen in Pakistan en Kasjmir te helpen. Wij doen een oproep naar al onze broeders en zusters, de vakbondsleden, de arbeiders en de burgers van Groot-Brittannië, Europa en internationaal om onze campagne te steunen. Alles wat je ons stuurt, zal een grote hulp zijn voor onze inspanningen.

Hina Zain, nationale coördinator van het Eartquake Commitee, PTDUC

Onder andere het magazine van de grootste Poolse vakbondsfederatie, de OPZZ, heeft deze oproep al ondersteund. U kan daarover hierhier meer lezen.

Intussen is de karavaan al ter plaatse en is de hulpverlening operationeel. Om foto’s te bezichtigen klik hierhier.
Je kan ook een krantenartikel lezen hierhier.
Wie de caravaan wil volgen, kan meer nieuws lezen op www.marxist.comwww.marxist.com.

In België kan je storten op de rekening 001-2559675-18 met vermelding ‘steun Pakistan’