De Europese landen voeren hun oorlog tegen de asielzoekers op door een lijst van landen op te stellen die volgens hen zogezegd ‘veilig’ zijn (en waarvan de burgers dus geen geldige reden zouden hebben om te vluchten, n.v.d.r.). Hoewel zij dit een ‘nieuwe’ politiek noemen, is het gewoon de voortzetting van de oude politiek, die erop gericht is de asielzoekers te isoleren en te criminaliseren.

De Europese landen willen af van het asielrecht dat vanuit hun standpunt nutteloos is geworden sedert de val van de Berlijnse Muur. Voordien hadden ze dit asielrecht nodig om aan te tonen dat ze pro mensenrechten waren met betrekking tot het Oostblok. Nu ze er vanaf willen, spelen ze in op de terechte bezorgdheid van veel mensen over de opkomst van extreem-rechts om aldus hun politiek te rechtvaardigen. Op die manier worden de asielzoekers de zondebok voor een falend rechts beleid in Europa.

Momenteel ontvluchten veel Iraniërs hun land om politieke redenen. In de afgelopen twee decennia is het land een van de voornaamste bronnen geweest van de vluchtelingenstroom naar Europa. In het verleden kregen velen onder hen politiek asiel. Vandaag worden veel asielzoekers, waaronder de Iraanse, echter bestempeld als ‘illegalen’, ‘valse’ of ‘economische vluchtelingen’. Maar in weerwil van wat beweerd wordt zijn de omstandigheden in Iran niet veranderd of verbeterd, wel integendeel. De Islamitische Republiek Iran is onder het bewind van het fundamentalisme de hoofdplaats in de wereld geworden wat executies, marteling en steniging tot de dood betreft. En toch is de erkenningsgraad van Iraanse politieke vluchtelingen dramatisch gedaald. Een van de voornaamste redenen hiervan is dat de Europese landen hun economische relaties met Iran aan het uitbouwen zijn, ondanks het feit dat het hier over een van de meest beruchte en meest repressieve regimes in de wereld gaat.

Deze economische relaties hebben zowel een impact op Iraniërs in het land als op diegenen die in ballingschap verkeren. De Iraanse arbeidersklasse lijdt nu al onder de gevolgen van privatisering en corruptie. Het aanhalen van de economische banden met dit corrupte regime maakt de levensomstandigheden in Iran enkel nog ondraaglijker. En de Iraniërs in ballingschap lijden eronder omdat hen asiel geweigerd wordt.

De meest recente schanddaad van de EU tegenover de asielzoekers was de beslissing die op 6 november viel. Deze beslissing houdt in dat de slachtoffers van mensenhandelaars een tijdelijke verblijfsvergunning van zes maanden krijgen. Maar deze vergunning is voorwaardelijk. Zij is afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van de asielzoekers die informatie moeten geven over de mensensmokkelaars en de politie moeten helpen om hen op te sporen. Alleen dan worden de betrokkenen erkend als slachtoffers van mensensmokkel!

Een van de EU-landen met sterke economische en politieke bindingen met de Islamitische Republiek Iran is België. De mate waarin de Belgische regering verbonden is met het Iraanse regime is recht evenredig met het aantal weigeringen van Iraanse asielzoekers. De Belgische regering onderhandelt nu met de Iraanse autoriteiten de deportatie van Iraanse asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. Nochtans is de huidige toestand in Iran op zich bewijs genoeg om er zeker van te zijn dat zij die worden teruggestuurd, vervolgd zullen worden.

Op 19 september verlieten zeventien Iraniërs het Klein Kasteeltje te Brussel en begaven zij zich naar de campus van de ULB (Franstalige universiteit, n.v.d.r.). Ze hadden net het bevel gekregen om het land te verlaten. Tientallen van hun land- en lotgenoten vervoegden hen tot de groep circa 250 man sterk was. Eenendertig onder hen zijn ondertussen in hongerstaking sinds 21 dagen. Zij hebben dringend onze steun nodig. Als het protest lukt, dan zou dit een nederlaag zonder voorgaande zijn voor de Europese asielpolitiek. We kunnen het protest ondersteunen door door faxen te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en naar de Vluchtelingencommissie. Je kan ook een steunpetitie ondertekenen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken: tel (02)504 85 11; fax (02)504 85 00
Vluchtelingencommissie: tel (02)205 51 07 fax (02)205 51 15
Online petitie: http://www.petitiononline.com/IRSY/petition.htmlhttp://www.petitiononline.com/IRSY/petition.html

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken