Betogingverbod, neen! Democratische rechten, ja! Met deze en andere, meer klassieke kreten onthaalden een dertigtal actievoerders de Antwerpse gemeenteraadsleden. Dinsdag 11 maart stond niet alleen het oneigenlijk gebruik van Visa-kaarten op de agenda van de raad maar eveneens het betogingverbod in de Antwerpse provincie. De provinciegouverneur heeft immers in een rondschrijven een verbod uitgevaardigd op acties tegen het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger.

Op initiatief van het Antwerps Anti-Oorlogscomité kwam een spoedactie op gang. Jongeren vormden met een groep militanten van de ACOD-LRB en van het Forum voor Vredesactie een strijdbare bende. Een honderdtal pamfletten werden verdeeld aan voorbijgangers en de raadsleden.

De dag ervoor verscheen ook een interview met één van de actievoerders in het Nieuwsblad en zondagavond kwam ons persbericht dankzij de Antwerpse Televisie in de ether. De VRT-ploeg van ‘Villa Politica’ verzorgde ook talrijke interviews met de actievoerders voor het Stadhuis. Dit vrijdagavondprogramma werkt aan een uitgave over de ‘preventieve arrestaties’ in Melsele en de openbare orde in ‘oorlogstijd’. Kijken dus.

En wat was nu het resultaat van raadszitting? Als gevolg van het gerommel in verschillende politieke fracties is er uiteindelijk geen stemming gehouden om het rondschrijven van de provinciegouverneur te bekrachtigen. De vier Agalev-raadsleden waren van plan tegen te stemmen. In de SP.a hadden zeker twee andere gemeenteraadsleden een nee-stem uitgebracht en zelfs in het CD&V vond één lid het ook te gortig. Het punt is dus van de agenda afgevoerd om een open confrontatie in de meerderheid te vermijden. Zeer ‘moedig’!

Wat verandert dit aan de zaak? Niet veel eigenlijk. Vanaf 23 maart is het rondschrijven van de gouverneur geldig en zal de politie waken op de effectieve toepassing ervan. Het Antwerps Anti-Oorlogscomité bevindt zich vooraan in de strijd tegen de afbraak van democratische rechten en tegen de oorlogstransporten in België. Wij denken echter dat enkel massamobilisatie en verzet van de vakbonden het betogingverbod in de praktijk kan aanvechten.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken