Ik had het geluk op te groeien in de golden sixties, inclusief de vroege jaren zeventig, toen zomers nog echte zomers waren en stakingen nog echte stakingen. Reeds op vroege leeftijd brandden er zich beelden op mijn netvlies. De oorlog in Vietnam, de revolte van mei '68 en de vurige toespraken van een man die, in contrast met de lijzigheid van de politici, zei waar het op stond. Die man was Georges Debunne.

Ik merkte hoe in de wereld der volwassenen de aandacht verstrakte als Georges op het scherm verscheen. Die verstrakte aandacht trof zowel voor- als tegenstanders. Hier was een kracht aan het werk, zoveel was duidelijk. Op latere leeftijd werd ik lid van het ABVV en van de SP. Ik begreep toen waar de kracht van Georges voor stond. Ik stelde vast dat Georges met al zijn slagkracht en ervaring revolte uitdrukte tegen een onrechtvaardig systeem. Dat had hij, ondanks het leeftijdsverschil, gemeenschappelijk met mijn generatie van revolterende jongeren. Hij zorgde voor de enorme aantrekking en ontzag die het ABVV uitoefende op een jonge generatie.

Vandaag nemen wij afscheid van een grote leider. Hij was zonder meer onze grootste Belgische vakbondsleider. Onze grootste Belgische socialistische voorman. Juli laatstleden werd ik geïnterviewd door Indymedia. Een van de vragen luidde: "Had u in die tijd (toen ik politiek actief werd) politieke figuren aan wie u zich spiegelde?"

Mijn antwoord was: "Vooral syndicale figuren zoals Georges Debunne, toen de grote leider van het ABVV. Dat was een man die in staat was om lijnrecht in te gaan tegen de gangbare sociaal-economische analyses die, ook toen al, werden gedomineerd door de rechterzijde. Georges Debunne ging daar radicaal tegen in en durfde ook al eens te spreken over een andere maatschappijvisie. Het is dan ook Debunne die me heeft geïnspireerd en als voorbeeld heeft gediend."

De kern van deze boodschap heb ik aan Georges persoonlijk overgebracht op de viering van zijn negentigste verjaardag te Brussel. Ik ben zeer blij dat ik die gelegenheid nog gekregen heb.

Mijn oprechte deelneming mevrouw, en ook mijn appreciatie voor u. Ik heb u nog niet persoonlijk kunnen ontmoeten, maar het is me duidelijk dat Georges op u heeft kunnen rekenen en steunen. Aan de zijde van zo een groot man staat ongetwijfeld een uitzonderlijke dame.