Het Britse bevoorradingsschip RFA Sir Tristram zal op dinsdag 18 november de Antwerpse haven binnenvaren. De Tristram is een logistiek schip van de Britse marine dat werd toegevoegd aan de ‘Task Force 2003’, die de bevoorrading van de Britse troepen in Irak moet verzorgen. Rond de jaarwisseling verwachten we bovendien opnieuw een vloot Amerikaanse oorlogsschepen die het zware aanvalsmaterieel van de Amerikaanse vijfde legerkorps, gestationeerd in Duitsland, zal terugbrengen. De haven van Antwerpen blijft dus een logistieke spilfunctie vervullen in de bezetting van Irak.

De Tristram is een oorlogsschip in de strikte zin van het woord. Het schip nam deel aan de oorlog om de Falklands-eilanden en werd toen zwaar beschadigd maar herbouwd. De Tristram kan niet enkel militair materieel vervoeren van haven naar haven, het is ook een schip dat geschikt is om amfibische landingen vanuit de zee te ondersteunen. In dat verband heeft het tijdens de aanval op Irak wellicht een rol vervuld in de Britse aanvallen op het eiland Fao en andere strategische punten in de delta van de Tigris en de Eufraat. De boot heeft een landingsplatform voor helikopters en is bewapend met vier 20 mm Oerlikon-kanonnen.

Op weg naar Irak…

De Tristram wordt verwacht op 18 november aan kaai 326 van de Antwerpse haven en komt vanuit de Britse oorlogshaven Southampton. Dit doet vermoeden dat het schip dus op weg is naar Irak, aangezien het toegewezen werd aan de ‘Task Force 2003’, die instaat voor de bevoorrading van de Britse troepen in Irak. Het Britse leger heeft net als de Amerikanen nog steeds oorlogsmaterieel gestockeerd op basissen in Duitsland. Het is niet geweten wat de oorlogsbodem in Antwerpen komt doen, maar waarschijnlijk haalt het dus materieel, onderdelen of munitie op, afkomstig uit Duitsland.

…en terugkeer uit Irak

En daar blijft het niet bij. Dit Britse bevoorradingsschip is slechts de voorbode van wat ons rond de jaarwisseling te wachten staat. Dan komt de hoofdmacht van het Amerikaanse Vijfde Legerkorps, gelegerd in Duitsland, terug uit Irak. De afgelopen weken keerde het 565e Geniebataljon - onderdeel van dit vijfde korps - reeds terug via Antwerpen en Rotterdam. Het vijfde korps werd naar Irak gestuurd tussen oktober 2002 en januari 2003. De psychologische grens van één jaar dienst overzee wordt nu dus bereikt. De troepen zullen worden vervangen door reservisten die momenteel worden opgeroepen in de Verenigde Staten en ook door eenheden die gelegerd zijn in Zuid-Korea.

Bovendien is het zware aanvalsmateriaal van dit korps, zoals de M1 Abrams-tanks, niet geschikt voor het bezetten en controleren van de Iraakse steden, wat nu de hoofdtaak is van het Amerikaanse leger in Irak. Deze voertuigen zijn bovendien erg duur in onderhoud. Ze zullen worden vervangen door lichtere pantserwagens en Humvee-voertuigen.

Er zal dus een logistieke beweging op gang komen, opnieuw in de richting van de Amerikaanse bases in Duitsland, en opnieuw via de havens van Antwerpen (de beruchte kaai 1239) en Rotterdam.

Hypocriet regeerakkoord

Het ogenblik is daar om de betrokkenheid van België en de schijnheilige houding van onze regering opnieuw op de korrel te nemen. Waarom schijnheilig? Vonk introduceerde in het najaar van 2002 het gegeven van het gebruik van de Antwerpse haven voor oorlogsdoeleinden in de brede vredesbeweging (het ‘Shipspotting’-dossier‘Shipspotting’-dossier). Onder druk van onze acties (onder andere aan het SP.a-congresaan het SP.a-congres) en acties van andere organisaties liet de SP.a de volgende passage opnemen in het regeerakkoord:

“de herziening in functie van de gewijzigde internationale situatie van de akkoorden die tijdens de Koude Oorlog in NAVO-kader werden afgesloten.”

Die akkoorden waren tijdens de Irak-oorlog namelijk het voorwendsel van de regering om te beweren dat zij "niet anders kon" dan de transporten van Amerikaans oorlogsmaterieel over Belgisch grondgebied toe te laten. De akkoorden kwamen dan ook onder vuur te liggen. Het overgrote deel van de publieke opinie was immers hevig tegen de transporten gekant.

Bovengenoemde - schijnheilige - passage geeft de indruk dat deze situatie zich in de toekomst niet meer zal herhalen. Niets is minder waar. Het feit dat de Amerikanen hun met bloed besmeurd oorlogsmaterieel opnieuw onderbrengen in hun ‘geprepositioneerde’ (dichter bij het potentiële oorlogsgebied) basissen in Duitsland betekent dat zij vroeg of laat opnieuw via Antwerpen zullen passeren om de volgende imperialistische oorlog te voeren. Misschien zal deze regering oude akkoorden vervangen door nieuwe, maar het resultaat zal hetzelfde zijn. We kunnen ons immers moeilijk voorstellen dat de Amerikanen hun materieel zullen laten blokkeren in Duitsland.

Het is dus tijd om de paarse regering opnieuw aan de tand te voelen en onder druk te zetten met nieuwe acties. Vorig jaar was de échte oorlog nog niet begonnen en kon de regering haar handen wassen in onschuld, of veeleer in hypocrisie. Sinds april van dit jaar is de illegale bezetting van Irak echter een feit. België is nu dus flagrant medeplichtig aan grove schendingen van het internationaal recht.

De oorlog in Irak is niet ten einde, het verzet ertegen evenmin.

Nieuwe actie aan het Steen

Wij roepen op tot een protestwake aan het Steen in Antwerpen (op de kaai aan het einde van de Suikerrui). Deze plaats is niet alleen historisch verbonden met de haven, ze is ook symbolisch omdat hier de eerste actie van Shipspotting doorging op zaterdag 19 oktober 2002de eerste actie van Shipspotting doorging op zaterdag 19 oktober 2002. Dit protest zal doorgaan op dinsdag 18 november om 17.30 uur. Daarmee willen we ons ongenoegen uiten over het gebruik van Belgische havens voor de koloniale bezetting van Irak en onze solidariteit betuigen met de onderdrukte Irakezen. In de VS is het verzet tegen die bezetting aan het toenemen (lees ons artikel Irak wordt een militair en politiek moerasIrak wordt een militair en politiek moeras). Wij zijn evenmin akkoord met de steun die de Belgische overheid verleent aan de Amerikaanse imperialisten en vragen daarom aan alle gelijkgezinden om ons te vervoegen op dinsdag aan het Steen voor een protestwake (neem toortsen mee!).

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken