Delocatie naar ex-Oostbloklanden

Men is op zoek naar delocatiemogelijkheden in o.a. Polen en Hongarije voor de montagelijnen van kleine eenvoudige toestellen, die zowat overal gemaakt kunnen worden. Op die manier wil men de loonkosten drukken die in betreffende landen nog de helft niet bedragen van deze in ons land. De bazen in Japan moeten de verschillende opties nog beoordelen, vooraleer ze investeren. De montagelijnen voor de middelgrote koelgroepen blijven in Oostende. Zo worden de werknemers van verschillende landen tegen elkaar uitgespeeld en worden CAO-eisen in het Oostendse bedrijf getemperd.

Gevolgen voor de tewerkstelling

Nu al worden alle contracten van bepaalde duur niet meer verlengd. Eind september verdwijnen op die manier 79 jobs. Op dit ogenblik werken er nog zo’n duizend man, arbeiders en bedienden samen. Het aantal arbeiders wil men terugbrengen tot 655 contracten van onbepaalde duur. Die wil men tijdens de zomermaanden (verlofopname) aanvullen met o.a. jobstudenten. Het systeem van tewerkstelling van ‘oudere werknemers’, dat op gebied van sociale zekerheid en ook fiscaal zeer gunstig is, wil men vanzelfsprekend behouden. Duidelijk wordt hierbij dat ‘outsourcing’, Interim-arbeid, contracten van bepaalde duur, allerhande vakbondtoegevingen, enzovoort, niet volstaan om de winsthonger te stillen of de jobs te redden. En zeggen dat er ooit sprake geweest is om Daikin uit te bouwen tot een bedrijf van drieduizend man!

Toeleveringsbedrijven de sigaar

Bij het toeleveringsbedrijf in Kuurne zouden zestig jobs in het gedrang komen. Ook de Oostendse sociale werkplaats ‘de Oesterbank’ zou zware klappen krijgen. Voor de lokale vervoermaatschappij Maenhout, dat ook voor Daikin rijdt, zal het eveneens gevolgen hebben.

Samenwerking Daikin - Trane

Voor het ogenblik is er sprake van een samenwerkingsakkoord met het Amerikaanse Trane (V.S.) dat in Frankrijk grote koelgroepen maakt. Binnen deze overeenkomst laat Daikin het bouwen van grote koelgroepen over aan Trane, terwijl het monteren van middelgrote groepen Oostende toekomt. Deze samenwerking is een antwoord op de fusie-initiatieven van Carrier (V.S.), de grootste concurrent van Daikin. Door deze ingreep krijgt Daikin voor het eerst toegang tot de Amerikaanse markt. Of het personeel uiteindelijk voordeel heeft bij deze samenwerking is zeer de vraag. Dergelijke akkoorden zijn immers meestal verdoken besparingsplannen.

Research & Development

Nu bestaat er al een kleine afdeling dat prototypes ontwerpt en test, met tewerkstelling voor een viertal man. Thans is er sprake van enige uitbreiding in dit onderdeel. Of hiervoor uit het huidige personeel geput zal worden is nog onduidelijk. Wel zou men voor de onderhoudsafdeling hooggeschoolden werven die alle hoogtechnologische aspecten van het bedrijf aankunnen.

Europese ondernemingsraad

Daikin heeft vestigingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Het heeft voldoende personeel om de norm van de Europese wetgeving voor het opzetten van zo’n ondernemingsraad te halen. De procedure ter zake werd dan ook gestart; wanneer ze effectief op gang komt is nog niet bekend. De vakbondsdelegatie hoopt zo meer informatie te verzamelen en zal dan sneller op de bal kunnen spelen.

Reactie van het personeel

Op de normale ondernemingsraad wordt slechts druppelsgewijs informatie verstrekt, die de vakbonden zo snel mogelijk doorspelen. Er heerst dan ook veel onrust in alle afdelingen, zij het iets minder onder de mensen met een contract van onbepaalde duur. Aangezien de gevolgen van de wereldrecessie nog toenemen – en dit ook het geval is voor de grootste afnemers van Daikin (Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk) – is ook de job van deze mensen in gevaar. Hoe dan ook kan dit een nieuw sociaal drama voor Oostende worden, dat reeds worstelt met de hoogste werkloosheidcijfers van Vlaanderen.

Wat te doen?

Afwachten tot er door de impact van de recessie nieuwe banen sneuvelen of nog meer productielijnen verdwijnen naar goedkope loonlanden? Of nu de strijdbijl opgraven en concrete eisen stellen, zoals:

- Alle wervingen van het bedrijf moeten gebeuren met contracten van onbepaalde duur.

- Een algemene arbeidsduurvermindering met behoud van inkomen als alternatief voor jobverlies.

- Behoud van alle productielijnen in Oostende, gekoppeld aan de lancering van een offensief binnen de vakbonden van de metaalsector tegen alle vormen van nepstatuten. Aangezien zwakheid bij de werknemers tot agressie leidt bij de bazen lijkt preventieve actie voeren de aangewezen weg.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken