Na de schitterende verkiezingsoverwinning (20 zetels op 39) moest de SP-Oostende nog vijf schepenen aanduiden in de CVP-SP bestuurscoalitie. Dat zou gebeuren op 10 december ter gelegenheid van een algemene ledenvergadering. De partijleiding (in het bijzonder Johan Van De Lanotte, burgemeester Vandecasteele en OCMW-voorzitter De Block) hadden liever vijf of maximum zes kandidaten gezien en oefenden ook druk uit in die zin, maar tevergeefs: de leden kregen op 10 december acht kandidaten ter stemming voorgelegd.

De vergadering in de zaal van het Achturenhuis werd één grote warboel. Het zaaltje kan hoogstens een paar honderd mensen bevatten en was al lang voor de meeting begon volledig gevuld. De andere leden vulden de gang, het café en tenslotte kwam ook een grote groep buiten te staan. Iemand stelde een vraag over de procedure en werd door Van De Lanotte bars de mond gesnoerd. “Dit was geen algemene ledenvergadering, maar alleen een verkiezing van de schepenen”, stelde hij. Toch werd vlug een stemming over het bereikte bestuursakkoord gehouden, een stemming waar de meerderheid van de aanwezigen niet kon aan deelnemen. Discussie (vb. de vraag waarom een coalitie met de CVP als de SP-lijst een absolute meerderheid heeft) was niet mogelijk. Dan werd tot de geheime stemming overgegaan. Niet minder dan 665 leden boden zich in lange rijen aan. Het werd vooral spannend voor de vijfde plaats, die een nek aan nek race werd tussen Bart Bronders, kandidaat van de partijleiding en Tom Germonprez, een jongerenkandidaat. Uiteindelijk haalde de kandidaat van de partijleiding het met een minimaal verschil van 18 stemmen.

Met heel deze wanvertoning verloor de partijleiding een groot deel het prestige dat zij had gewonnen dankzij een zeer professionele en tamelijk democratisch opgebouwde verkiezingscampagne. Veel leden vroegen zich hardop af: “mogen wij enkel meedoen in tijden van verkiezingen en moeten we dan weer zes jaar onze mond houden?” Het is ook tekenend dat bijna niemand het CVP-SP bestuursakkoord in handen kreeg: het was niet beschikbaar op de algemene ledenvergadering en zelfs tot en met de eerste gemeenteraadszitting beschikten zelfs vele gemeenteraadsleden er niet over!

Het meest verheugende van het hele gebeuren is de ontegensprekelijke vaststelling dat de leden van de SP zich niet laten doen. Al tientallen jaren is dat zo, lang voor de periode van Van De Lanotte. Als de Oostendse socialisten voelen dat er iets misgaat, komen zij zich massaal met de zaak moeien. 665 aanwezigen op een algemene ledenvergadering is een opkomst waar de meeste afdelingen, zelfs in grotere steden, maar van kunnen dromen. Ook de gemeenteraadsfractie is trouwens geen doetje: al van bij de start vroeg zij garanties dat het beleid niet enkel door een beperkte groep zou bepaald worden, maar door de volledige fractie, in onderling overleg. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken