Raadslid Frank Hosteaux van SP.a (Rood) voelde schepen Van Peel aan de tand over het personeelsbeleid van de Stad Antwerpen. Vanaf 2009 zal het stadspersoneel immers een halfuur langer moeten werken voor hetzelfde loon. Op 30 november gingen meer dan 1.000 mensen daarom spontaan in staking. We publiceren hieronder Franks tussenkomst.

Geachte schepen,

Er is heel wat te doen in verband met de beslissing van het College om de arbeidstijd van het stadspersoneel te wijzigen door de betaalde middagpauze van een half uur af te schaffen. Deze beslissing wordt mee in het kader geplaatst van de nieuwe rechtspositie die ten laatste op 1 januari 2009 moet worden ingevoerd. Hierin zit ook een nieuwe verlofregeling en men wil blijkbaar het niet meer doorbetalen van de lunchpauze hieraan koppelen. De vakbonden hebben hier duidelijk bezwaren tegen. U hebt in de pers nogal forse verklaringen afgelegd waarbij u zich ook tot de bevolking hebt gericht om aan te tonen dat zij de dupe zijn van eventuele vakbondsacties. Hierbij maakt u eveneens gebruik van vergelijkingen van arbeidsuren met andere openbare besturen.

Nadat ik mij geïnformeerd heb over een en ander, stel ik me toch vragen. Onze medewerkers hebben het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad. Ongewild werd hun reputatie mee aangetast door de VISA-affaire. Nadien hebben ze de werking van de stad op peil gehouden ondanks het feit dat gans de top van de administratie geschorst werd en dit in een periode wanneer de reorganisatie op het terrein moest worden uitgevoerd. Een reorganisatie nota bene die mee in gang werd gezet door de toenmalige personeelsschepen die ook al voortijdig van het toneel verdween. Ondanks al die moeilijkheden hebben onze medewerkers zich blijven inzetten, zonder stakingen, om een optimale dienstverlening aan de burgers aan te bieden. Die trouw wordt niet beloond met wat het College nu voorstelt.

Het is hierbij toch niet consequent dat men in personeelsadvertenties steeds benadrukt hoeveel verlof men bij de Stad wel heeft en hoe flexibel men kan werken. Men verklaart zelfs dat men automatisch met glijtijden kan werken, terwijl dit op heel wat diensten niet het geval is.

Geachte schepen, ik merk dat wij problemen krijgen om vakkundig personeel aan te werven. We zien dit reeds bij de chauffeurs bij Stadsreiniging. De tijd dat men bijna letterlijk op zijn knieën moest gaan zitten om bij de Stad te komen werken, is voorbij. Hierbij hebt u verklaard dat dit komt door de te lage lonen. Maar juist door het feit dat een weddenschaalherziening geen bevoegdheid is van de lokale besturen, zou ik verwachten dat een van de weinige voordelen die men kan bieden die doorbetaalde lunchpauze is. Tussen haakjes, ik hoop dat uw partij in positieve zin mee wil werken aan een weddenschaalherziening.

Het blijkt zelfs overduidelijk dat tijdens deze lunchpauze het personeel steeds ter beschikking moet zijn (telefoon opnemen enzovoort). Dit heeft u niet aan de pers meegedeeld. Wanneer u een vergelijking maakt met andere openbare besturen, moet men ook alle elementen vergelijken. Door de krachtlijnen Kelchtermans verdient iemand bijvoorbeeld in Zwevezele evenveel als in Antwerpen, voor dezelfde functie uiteraard. Maar die persoon hoeft aan het loket van de Burgerlijke Stand bijvoorbeeld geen 4 talen te kennen en het aantal burgers die daar aan dat loket verschijnen zal wel wat minder zijn dan in de Lange Gasthuisstraat.

Tot slot schermt u steeds met de service aan het publiek. In die context vraag ik mij af hoeveel inwoners er wakker liggen van die zogenaamde doorbetaling van de lunchpauze. Hoeveel klachten zijn daar al bij de ombudsdienst over binnengekomen? Is het niet belangrijker dat onze medewerkers in een sereen klimaat kunnen werken en niet zoals ik dat zelf heb vastgesteld in het stadskantoor Permeke hun service aan het publiek moeten onderbreken omdat de computers voortdurend uitvallen. Of vindt u het de fout van het personeel dat de mensen in de wachtzaal recent tweemaal naar huis moesten terugkeren zonder de gevraagde stukken? Vindt u het normaal dat reeds 's morgens een rij staat aan te schuiven in de Lange Gasthuisstraat zonder dat ze zeker weten dat ze diezelfde dag kunnen voortgeholpen worden? Ik denk dat de inwoners van deze stad daar meer over te klagen hebben dan de doorbetaalde lunchpauze. En het hek is helemaal van de dam wanneer, zoals ook recent is voorgevallen, er ook nog eens individuele districtsraadsleden zich beginnen te bemoeien met de arbeidsuren van onze medewerkers.

Geachte schepen, dit verdienen onze medewerkers niet en ik verwijs naar Frank Van Massenhove, kersvers overheidsmanager van het jaar. Hij heeft veel vertrouwen in zijn medewerkers en ik denk dat dit ook een goede raad is voor u zodat u niet zou insinueren dat onze medewerkers minder uren kloppen en bijgevolg minder presteren.

 

Lees ook Arbeidsduurvermeerdering bij de Antwerpse stadsdiensten.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken