De niet aangekondigde actie is het havenpatronaat in het verkeelde keelgat geschoten. De overheid moest het ontgelden omdat de operationele betrouwbaarheid van de haven in het gedrang was gekomen. Volgens AGHA-directeur Restiau moest voor de Loodsdiensten dringend een andere structuur worden opgezet. Dit zijn patronale standpunten die niemand zullen verbazen. Veel minder evident waren de verklaringen van Guy Lauwers, Secretaris LRB Antwerpen (ACOD), die deze uitspraken beaamde en zelf voorstellen formuleerde. Het Vlaamse Zeewezen zou een autonoom bedrijf moeten worden met als aandeelhouders de havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Het spreekt vanzelf dat deze verklaringen niet in goede aarde gevallen zijn bij de verantwoordelijken van de sector ministeries, die stelden dat deze volledig ingaan tegen de ideologie van de ACOD (ABVV) en dat ze de aanloop tot privatiseringen vormden.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken