Op het avondnieuws van zondag 12 januari verklaarde Flahaut dat hij vrijdag 10 januari dan toch op de hoogte werd gesteld dat ‘de Amerikanen voor Antwerpen gekozen hebben met betrekking tot de doorvoer van hun wapens’. Dit materieel was nochtans reeds donderdag op transport gezet in Duitsland. Als een minister van defensie over een wapentransport via zijn grondgebied wordt ingelicht nadat het reeds vertrokken is, zoals de eerste de beste douanebeambte, dan geeft dit te denken over de soevereiniteit van ons land.

De reden van deze ommezwaai is duidelijk. Na onze persmededeling van 11 januari (grosso modo gelijk aan ons artikel ‘Shipspotting dossier barst open’) kon Defensie niet meer met goed fatsoen blijven volhouden dat ze niet wisten dat de Amerikaanse transporten bestemd waren voor de Golf.

Een vlak na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdrag met de Verenigde Staten zou ons land ‘verplichten’ om deze transporten over ons grondgebied toe te laten. Dit is in flagrante tegenspraak met eerdere verklaringen van Flahaut in de Senaat dat transporten naar de Golf hoe dan ook een voorafgaandelijke goedkeuring vereisen van de regering. We leren hieruit dat België inzake militaire aangelegenheden rechtstreeks wordt bestuurd vanuit de Verenigde Staten, en dat onze autoriteiten om deze kwestie te verhullen in staat zijn tot de platste leugens.

We beloven onze autoriteiten en onze politici dat deze kwestie een verschrikkelijk lange staart zal krijgen. Misschien in de eerste plaats voor de medewerkers aan deze website, en dat schrikt ons niet af. Maar zeer zeker ook voor henzelf. Wat vele Belgen immers al langer intuïtief aanvoelden wordt nu dik in de verf gezet: als het er écht op aan komt, bijvoorbeeld in kwesties van oorlog en vrede, is onze democratie en schijnvertoning. Ons land wordt meegesleurd in een oorlog waar vier vijfden van onze bevolking tegen is!

We noteren ook dat dit een tweespalt betekent in twee regeringspartijen, namelijk Agalev/Ecolo en SP.a/PS. Deze beide partijen hebben in het kader van het ‘Platform tegen de Oorlog’ een engagement aangegaan tegen élke logistieke steun aan de oorlog. Velen van hen , zoals de moedige burgemeester van Sint Niklaas Freddy Willockx nemen dit engagement ook ernstig.

Vonk roept niet op om deze partijen te verlaten. Wij roepen wél alle socialisten en pacifisten die zich nog in deze partijen bevinden de handen in elkaar te slaan en de strijd aan te binden met hen die ons land willen verkopen als doorgeefluik voor imperialistische belangen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken