Het Vlaams ABVV is en blijft tegen de oorlog in Irak. De werkonderbrekingen op 14 maart in veel bedrijven, de grote deelname van ABVV'ers aan de verschillende vredesbetogingen en -acties en de Euromanifestatie van 21 maart met meer dan 30.000 deelnemers bewijzen dat dit thema leeft bij onze vakbondsleden.

Het is en blijft ook evident dat het Vlaams ABVV tegen transport van oorlogsmateriaal is voor de oorlog, die gevoerd wordt zonder toestemming van de VN.

De eventuele boycot van dergelijke transporten zijn echter geen lokaal, noch een Vlaams of Belgisch probleem maar een probleem van het Europees buitenlands beleid.

Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen het persoonlijk gewetensbezwaar en het ambt dat men bekleedt in openbare dienst.

De meerderheid van het personeel in openbare dienst dat op verschillende niveaus met wapentransporten betrokken is, wil op dit ogenblik niet overgaan tot een staking, of tot actiemiddelen met het doel de transporten te belemmeren. In het kader van eventuele nieuwe ontwikkelingen, zal dit uiteraard regelmatig geëvalueerd worden.

Het Vlaams ABVV veroordeelt het hardhandig optreden tegen actievoerders die op een symbolische manier hun weerstand tegen wapentransporten uiten.

Het Vlaams ABVV wil in elk geval dat het bestaand Verdrag voor transport van oorlogsmateriaal onderzocht en herbekeken wordt tijdens transparante, publieke debatten in het Parlement.

Voor meer informatie kan u terecht bij: Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris, GSM:0475 24 50 89

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken