Eind februari viel op de redactie een brief van De Post in de bus, getiteld “Hoe beter we elkaar begrijpen, hoe meer we voor u kunnen doen.” Je krijgt niet iedere dag een brief van De Post, dus begonnen we geboeid te lezen. Wat de praktische kant van de zaak betreft, werden we gewezen op een nieuw aanbod informatiebrochures, maar er was meer. De Post, zo werd ons met fierheid verteld, was een nieuwe weg ingeslagen. “Een weg van vernieuwing. Een weg vol uitdagingen en kansen. Een weg die voor u, onze klant, zal leiden naar een nog betere dienstverlening.” Onderaan de brief kregen we vriendelijke groeten van gedelegeerd bestuurder Frans Rombouts.

Over diezelfde heer viel in de Morgen van 24 februari een erg smakelijk stukje te lezen dat haarfijn uitlegt waar deze “weg vol uitdagingen en kansen” nu precies naartoe gaat. Tijdens een activiteit van de Vereniging voor Promotie en Communicatie had de heer gedelegeerd bestuurder uitgelegd dat er postkantoren dicht moeten, want op dit moment maakt het postkantorennet 12 miljard verlies. Het feit dat hier enkel en alleen over winst/verlies gesproken wordt, spreekt boekdelen. Over de sociale functie van de postkantoren wordt niet meer gerept. Nabijheid van een postkantoor is niet meer belangrijk, onrendabele postkantoren sluiten is de boodschap, zodat we daarna kunnen overgaan tot het verkopen van “onbruikbaar patrimonium”. Als u dacht dat het vat daarmee af was, vergist u zich. Frans Rombouts zelve, zo geeft hij toe, is nog nooit in een postkantoor geweest en weet hoegenaamd niet wat hij daar te zoeken zou hebben. Kijkt u gerust nog maar eens naar de eerste zin om te zien wat de titel van zijn brief ook al weer was. We hopen alvast dat u na het lezen van dit artikeltje hem beter begrijpt. Of dat ooit omgekeerd het geval zal zijn, durven we ten sterkste betwijfelen...

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken