Teneinde druk te zetten op de onderhandelingen met de patroonsorganisatie Agoria over het sectorakkoord op dinsdag 19 april, gingen de werkers van zo’n 150 grote bedrijven reeds in staking op de maandag 18 april. De grote bedrijven hebben immers meer invloed binnen de besluitvorming in Agoria.

Ook bij Daikin in Oostende, een groot Japans bedrijf dat eenheden voor klimaatcontrole maakt en verdeelt over gans de wereld, werd de stakingsactie opgevolgd. Al om 03.45 uur was het piket klaar om de vroege ploeg op te vangen. Van een echt gemeenschappelijk front was er niet echt sprake. De nationale bonden ACV en ACLVB hadden immers afgekondigd dat ze deze staking voorbarig vonden. In het fabriek zelf was er wel een geschreven akkoord tussen de drie bonden, maar later verklaarden ACV en ACLVB aan hun leden dat werken kon indien ze dat wilden. Resultaat: enkel het ABVV vormde daadwerkelijk een piket terwijl de militanten van beide andere bonden slechts aanwezig waren in de marge. Dat belette niet dat het piket ook de dag- en namiddagploeg zonder problemen buiten hield.

Sectorstaking = solidariteitstaking

De stakingsbereidheid was iets minder groot door drie oorzaken: de dubbelzinnige houding van voornoemde bonden, het feit dat er twee stakingen afgekondigd zijn op een week tijd (namelijk ook op vrijdag 22 april), maar eveneens omdat de bazen van Daikin het sectorakkoord zonder meer wilden goedkeuren. Volgens hoofdafgevaardigde Diego Vermeersch begreep de achterban onvoldoende het belang van deze acties, met name een akkoord afdwingen voor alle metaalarbeiders uit de kleine bedrijfjes, die 80 percent uitmaken van de metaalsector. Allemaal arbeiders die aan armzalige lonen en in slechte arbeidsomstandigheden hun brood moeten verdienen. Men begreep onvoldoende dat de demonstratie van syndicale macht bij Daikin de onderhandelingen voor nog wat meer loon op bedrijfsvlak ook zouden vergemakkelijken. Het is dus de taak van de militantenkern om dit alsnog duidelijk te maken aan de leden.

Hoe dan ook, een geslaagde actie. In de rest van West-Vlaanderen bleek de actiebereidheid eveneens groot en succesvol. Over heel de regio legden verschillende duizenden metallo’s het werk neer, onder meer bij Bombardier in Brugge en verschillende bedrijven in Zedelgem waaronder Case New Holland. Of er nog gestaakt wordt op vrijdag 22 april hangt af van de onderhandelingsresultaten vandaag.

Lees ook onze oproep voor de nationale metaalstaking van vrijdagoproep voor de nationale metaalstaking van vrijdag.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken