Het N-VA stadbestuur van Antwerpen gaat 7 miljoen besparen op een totaal van 54 miljoen subsidies en convenanten aan partnerorganisaties over alle beleidsdomeinen heen zoals dat heet. De Wever en Co. argumenteren dat ze niet volgens de ‘kaasschaafmethode’ zijn tewerk gegaan waarbij iedereen evenveel moet inleveren en dat de besparingen zijn gebaseerd op een grondige analyse.

Ons lijken ze vooral gebaseerd op een rechts-liberaal wereldbeeld. Een wereld waarin iedereen zijn eigen boontjes maar moet zien te doppen. Het valt meteen op dat het nu net sociale en culturele organisaties zijn die het volgens de ‘analyse’ van de N-VA in de toekomst met een pak minder middelen zullen moeten doen.

Integratiecentrum “De 8” verliest 200.000 euro aan subsidies, al krijgen ze er volgens schepen voor Sociale Zaken Liesbeth HomansLiesbeth Homans (N-VA) wel 150.000 euro bij voor het begeleiden van Roma's. David de Vaal, de directeur van het integratiecentrum vindt dat misleidend, aangezien het om een project gaat dat vorig jaar reeds door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd. "Men zegt dat het vooral een oefening is in efficiëntie, maar dit is een sector waarbij je uitgerekend daarop moeilijk kan besparen. Ons werk houdt nu eenmaal in dat we vaak lange intensieve contacten hebben met mensen die het moeilijk hebben", zegt de Vaal in GVA.

In de ideale wereld van de N-VA is er dan ook weinig plaats voor ‘lange intensieve contacten met mensen die het moeilijk hebben’ of andere ‘linkse zever’ zoals ze dat binnenskamers waarschijnlijk noemen. Iedereen moet lang en hard werken voor weinig geld en in de pas lopen, dan komt alles vanzelf in orde als we de rechts-liberalen mogen geloven.

Een aantal kleine organisaties zullen zelfs helemaal geen subsidies meer krijgen als het van de N-VA afhangt. Als gevolg zal het Minderhedenforum zijn Antwerpse afdeling moeten sluiten. "Etnisch-culturele minderheden waarderen dat de dialoog gaande wordt gehouden. Die groep vreest nu dat er terug óver hen gesproken wordt, maar niet mét hen", zegt directeur Naima Charkaoui eveneens in GVA.

Wanneer men de N-VA bestempelt als een a-sociale partij is De Wever waarschijnlijk verontwaardigd, misschien zelfs beledigd. In de praktijk treft wat ze doen nochtans de zwakste groepen in de samenleving. Dat is geen toeval. De N-VA mag dan wel graag de “excessen” van tientallen jaren socialistisch bestuur in Antwerpen of de PS in Wallonië in de verf zetten en vervolgens ‘argumenteren’ dat er flink bezuinigd moet worden om ‘onze welvaartstaat’ te kunnen blijven bekostigen. Indien het echter aan de ideologische voorlopers van de N-VA gelegen had was er doodgewoon nooit sprake van een zogenaamde welvaartstaat geweest. In de tweede wereldoorlog stonden ze aan de kant van de Duitse bezetter. Ook nu kijken ze die richting uit voor oplossingen en die zijn net zoals toen – alhoewel voorlopig minder drastisch – op en top a-sociaal. Zo bestaat er in Duitsland geen minimumloon meer. Honderdenduizenden zijn reeds tewerkgesteld in zogenaamde mini-jobs. N-VA wil ook af van de Collectieve Arbeids Overeenkomst of CAO en vind dat er terug op bedrijfsniveau onderhandeld moet worden. 

Stop deze aanval!

De N-VA en vooral het nieuwe stadsbestuur van Antwerpen denkt dat 35% halen in peilingen hen een mandaat geeft om “grote kuis” te houden. Het OCMW zal terwijl het nu reeds te weinig middelen heeft, meer dan 8,6 miljoen euro moeten besparen om te helpen tekorten weg te werken  Het afvloeien van 1.200 personeelsleden van de stad – volgens N-VA zonder naakte ontslagen – zal ook de dienstverlening en de efficiëntie ervan voor de gemiddelde Antwerpenaar doen dalen. Het Antwerpse stadsbestuur hypothekeert de toekomst van de stad door drastisch en onnodig in de middelen van sociale organisaties te knippen zegt SP.A-gemeenteraadslid Yasmine Kherbache in De Standaard. Ze zoekt tevergeefs de logica achter de besparingen. Volgens haar blijkt er 300 miljoen euro in de stadskas te zitten en nemen de inkomsten van de stad bovendien toe. ‘Net op dat moment beslist het nieuwe stadsbestuur om ‘de hakbijl’ te zetten in de dotaties voor verenigingen en instellingen die zich bezighouden met - jawel - ouderenzorg, cultuurcultuur en de begeleiding van meer kwetsbaren in onze samenleving’ aldus Kherbache. Peter Mertens fractieleider PVDA vatte het als volgt samen; 1,3 miljoen besparen in de sociale sector, maar wel 1,2 miljoen investeren in camera's voor diamantairs".

Een rechts-liberaal beleid is duidelijk meer op maat gesneden van wie er warmpjes bijzit. Gelukkig wordt dit allemaal niet lijdzaam ondergaan en protesteerden er afgelopen woensdag reeds een 1.000 tal werknemers, vrijwilligers en sympathisanten van de sociale sector op de Groenplaats tegen deze aanval van het stadsbestuur. Hopelijk was dit de start van een campagne geleid door de getroffen organisaties, de vakbonden en alle gedupeerden, met als doel op een nader te bepalen datum tot meer dwingende en veralgemeende actie over te gaan. Alvast proficiat aan zei die er waren, ze gaven een belangrijk voorbeeld.

Liesbeth HomansLiesbeth Homans (N-VA) had afgelopen week nog gedreigd dat betogen enkel averechts zou werken. Zulke uitspraken tonen dat het hier over mensen gaat die gewoon zijn met onderdanen om te gaan; je moet braaf zijn, anders zwaait er wat. Eén blik op de wereld en men beseft dat het niet meteen zulke kwaliteiten zijn die mensen vandaag bij politieke leiders zoeken.

 

  

 

 

 

   

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken