NoToTheWar.org is de nieuwe website van de Anti-Oorlogscomités in Noord-Amerika ondersteund door de Workers International Leage en Youth For International Socialism

De hoofdeisen ervan zijn: neen aan de oorlog tegen Irak, neen aan de terreur en neen aan de oorlog tegen de arbeiders. De eigenheid van deze anti-oorlogsactiviteit is dat ze de rol van de arbeidersbeweging voorop stelt en eveneens de noodzaak om een einde te stellen aan het rotte systeem dat aan de basis ligt van zoveel ellende in de wereld t.t.z. het kapitalisme.

Surf dus vlug naar : www.NoToTheWar.org

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken