Oef. De troonopvolging is gered. Mathilde is in verwachting. Er is maar één probleem: geen kat is geïnteresseerd. De pulpblaadjes en dito TV-programma’s die hoopten munt te slaan uit de heuglijke gebeurtenis, zagen met lede ogen aan dat de publieke belangstelling onrechtstreeks evenredig was met de extra aandacht die ze eraan wilden geven. En dat is een goede zaak.

Het koningshuis is nooit echt populair geweest in België. Hoe minder ze van zich lieten horen, hoe populairder ze waren. Uit vrees voor een splitsing van het land ten gevolge van de federale hervormingen, hebben zowel de politici als de media de rol van het Koningshuis willen versterken. Dat begon al onder Boudewijn, en de traditie wordt voortgezet met Albert en Filip.

Een groot probleem van het Belgisch Koningshuis zijn de Saksen-Coburgers zelf. Heeft die familie al voor problemen gezorgd! Leopold III bracht door zijn collaboratiepolitiek en zijn koppigheid het land tot op de rand van een burgeroorlog, zijn zoon weigerde zijn constitutionele plicht te vervullen omdat hij niet akkoord ging met een abortuswetgeving, en de gedoodverfde troonopvolger Filip komt over als een ignorante Houten Klaas, die er zelfs in slaagt de populairste nieuwe telg van het Koningshuis, Mathilde, ongelukkig te maken. Zelfs de pulpblaadjes hebben het over de trieste metamorfose van de prinses sinds ze in Laken vertoeft. Hier dreigt een nieuwe Di-story als ze niet opletten... De tweede populairste telg van het Koningshuis, Laurent, die al eens een scheve schaats durft rijden, heeft zopas een zwijggelduitkering gekregen van 16 miljoen per jaar. Dit zijn allemaal zaken die Vorst en gezin bij de doorsnee Belg niet populairder maken. En dat is een goede zaak.

Het is ronduit belachelijk dat een rijke, wereldvreemde, verwende familie jaarlijks een half miljard belastingsgeld ontvangt om de zogenaamde ‘eenheid van het land’ te bewaren. Een vorstenhuis is een relikwie van het feodalisme, dat de burgerij in een aantal landen na de kapitalistische revolutie in stand wilde houden als bondgenoot tegen de opkomende arbeidersklasse. Het is bovendien meer dan een ‘symbool’, want de Belgische koning beschikt over heel wat verborgen machten. En die machten krijgen vanwege je geboorte is totaal onaanvaardbaar binnen een democratie. Je hoeft niet eens een socialist te zijn om dit standpunt in te nemen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken