Een relatief grote groep mensen die een bekend plein of park in een grote stad vredevol bezetten. In New York leven en werken ze er samen... vlakbij Wall Street !

Hun hoofddoel is 99 procent van de wereldbevolking bewust te maken van hoe 1 procent kapitalisten steeds meer winsten binnenrijven op de rug van mensen die steeds meer moeite hebben om hun brood te verdienen, die vaak moeten rondkomen met een kleine uitkering, of erger...

Voor de ‘kleine’ man en vrouw slaat de crisis inderdaad genadeloos toe en de kloof tussen arm en rijk groeit overal. Wereldwijd zijn er zo bijna 11 miljoen rijken met een gemeenschappelijk vermogen van 42,7 duizend miljard dollar. Dat is meer dan wat ze bezaten in 2007, het jaar dat de crisis er zat aan te komen. Meer dan de helft van deze rijken leven in de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Azië heeft voor het eerst meer rijken dan er zijn in heel Europa. De grootste groei in ongelijkheid is te merken in China, waar de opkomst van het kapitalisme een gapende kloof tussen arm en rijk heeft veroorzaakt. Vandaag zijn er niet minder dan 364.000 dollarmiljonairs in China, terwijl de Chinese werkers voor een aalmoes aan de slag gaan bij de nieuwe rijken.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de milieuramp naar aanleiding van de (te voorspellen) problemen met het boorplatform van BP in de Golf van Mexico vorig jaar. Hoewel het bedrijf pretendeert zwaar te hebben geleden onder die ramp - over de zeer zware gevolgen voor bevolking, milieu en plaatselijke economie hoor je BP niet treuren - zitten zijn winsten anno 2011 blijkbaar weer stevig in de lift. Voor het derde kwartaal meldt de Britse multinational een winst van 5,1 miljard dollar (zo'n 3,7 miljard euro). Dat is bijna een verdrievoudiging van de 1,8 miljard dollar winst in dezelfde periode vorig jaar. En aagezien BP naar alle waarschijnlijkheid via allerlei achterpoortjes zal ontsnappen aan de financiële schadeloosstelling van de ramp, waarvan zij, en enkel zij, de schuld draagt, weet zij zich verzekerd van een mooie toekomst.

Het droeve verhaal van BP is er maar één. Er bestaan talloze voorbeelden van multinationals die ontsnappen aan belastingen, aan herstel van schade aangericht aan mens en milieu enzovoort.

Wij steunen het verzet van de "verontwaardigden aller landen" die zich consequent en basisdemocratisch organiseren tegen de uitbuiting en onderdrukking door de economische machtshebbers en hun vazallen in de politiek. Als we er samen in slagen de 99 procent te overtuigen van de noodzaak aan een andere, nieuwe en betere maatschappij, dan is het R.I.P. CAPITALISM!

Zaterdag 29 oktober

  • Occupy Gent om 13u in het Zuidpark
  • Occupy Brugge om 10u op het Stationsplein
  • Occupy Antwerpen vanaf 14u op de Groenplaats

Download hier het pamflet 'Onteigen de 1% - Alle macht aan de 99%'

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken