Waarom ben je (plaatsvervangend) vakbondsafgevaardigde geworden van de BBTK ? [bediendecentrale van de socialistische vakbond ABVV, n.v.d.r.]

Ons bedrijf, de Deutsche Bank, heeft de afgelopen jaren een zogenaamde sanering doorgevoerd waarbij het personeelsbestand is teruggebracht van 900 naar 690 werknemers. Bij die afslanking is vaak elke vorm van logica of rechtvaardigheid totaal zoek. Actief worden bij een vakbond leek me de enige manier om daartegen in het verzet te gaan en de belangen van de werknemers collectief te verdedigen. De BBTK leek me daarbij de beste keuze. Omdat er nogal wat ervaren afgevaardigden en militanten van de BBTK met brugpensioen zijn gegaan en de syndicale delegatie daardoor werd verzwakt, kwam er bovendien een mandaat van plaatsvervangend afgevaardigde open.

Maar je hebt het mandaat nog niet goed en wel kunnen opnemen of je wordt ontslagen? Wat zijn de redenen die de patroons daarvoor geven?

Ik ben inderdaad amper drie maanden afgevaardigde en heb vanwege de zomerperiode het mandaat nog niet eens kunnen uitoefenen. De officiële reden van mijn ontslag is dat ik niet competent zou zijn. Nochtans doe ik dit werk reeds sinds juni 2001. Ze hopen op die manier twee vliegen in één slag te kunnen slaan: nog méér personeel afdanken en tegelijk de vakbondsaanwezigheid in het bedrijf verzwakken.

Hoe reageren de collega’s op jouw ontslag?

Er zijn er veel die schrik hebben om iets te ondernemen. Maar zeker de collega’s die mij kennen van op de werkvloer [de vestiging te Mechelen, n.v.d.r.] begrijpen heel goed wat er gebeurt en steunen mij. Ze begrijpen heel goed dat het hier niet over een persoonlijk dossier gaat maar over een principekwestie. Als men erin slaagt om zomaar vakbondsafgevaardigden aan de deur te zetten dan wordt een syndicale werking onmogelijk en dat wreekt zich uiteindelijk op het voltallige personeel. Ook de beurtstakingen in andere vestigingen zoals vandaag hier in Antwerpen zijn succesvol.

Blijven de acties beperkt tot de Deutsche Bank of roert er wat in de sector in zijn geheel? Voel je je niet verzwakt door het feit dat het ABVV er zich door het fameuze ‘Herenakkoord’ toe verbonden heeft geen solidariteitsacties tussen bedrijven meer te organiseren?

Momenteel voeren we alleen actie bij de Deutsche Bank. Ik draai nog niet lang genoeg mee in de structuren om te kunnen inschatten in hoeverre het ‘Herenakkoord’ onze slagkracht zou kunnen inperken. Ik ben in elk geval enorm enthousiast over de solidariteit die er nu al van verschillende kanten loskomt. Herenakkoord of niet, militanten van heel andere bedrijven en sectoren dan de Deutsche Bank staan hier vandaag mee aan de poort om de actie te versterken!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken