Een jaar geleden voerden wij actie tegen het gebruik van de Antwerpse haven voor transport van Amerikaans oorlogsmaterieel naar de Golf. Toen begin 2003 duidelijk werd dat wij geen praat voor de vaak vertellen, maar dat Antwerpen wel degelijk een belangrijke doorvoerhaven is voor het Amerikaans leger, werden die transporten nationaal en zelfs internationaal nieuws. De regering blies warm en koud onder druk van onze acties en de anti-oorlogsbeweging. Ze dachten immers de bevolking een rad voor de ogen te draaien met hun kritieken op de Amerikaanse oorlogslust, maar de wapentransporten via de Antwerpse haven en de Oostendse luchthaven ontmaskerden hun hypocrisie. Om alles onder controle te houden beloofden ze dan om de geheime verdragen met de VS te herzien.

Ondertussen is er een nieuwe regering en in het regeringsakkoord staat inderdaad “de herziening in functie van de gewijzigde internationale situatie van de akkoorden die tijdens de Koude Oorlog in NAVO-kader werden afgesloten”. Ondertussen blijven de transporten echter evengoed doorgaan. Momenteel ligt aan kaai 1241 de Cape Henry, een groot Amerikaans troepentransportschip dat ook al tijdens de vorige Golfoorlog gebruikt werd. Veel is er blijkbaar nog niet herzien in die oude akkoorden tussen België en de VS. Niets in de regeringsverklaring zegt bovendien dat bij de herziening van die akkoorden dergelijke oorlogstransporten niet meer zullen kunnen. Bij het bezoek gisteren van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell aan Louis Michel bleek alles weer koek en ei tussen de Paarse regering en de imperialisten in Washington. De transporten gaan dus gewoon door. De Cape Henry komt hier met bloed besmeurd materieel afgooien om het terug op de trein naar Duitsland te zetten en daar te stockeren in de Amerikaanse legerbases. Vroeg of laat, meerbepaald bij de volgende Amerikaanse oorlog, komt dat wapentuig dus gewoon terug via de Antwerpse haven. What comes in, must go out.

Daarom voerden wij gisteren op dinsdag 18 november opnieuw actie met het Antwerps Anti-OorlogsComité aan het Steen in Antwerpen. Een twintigtal mensen toonden dat zij het oneens zijn met het gebruik van onze haven voor de bezetting van Irak. Met deze kleine maar geanimeerde bende scandeerden we slogans zoals “Antwerpse haven wapenvrij”, “Stop de bezetting van Irak” en “België uit de Navo, de Navo uit België”. Met deze eerste actie haalden we de nationale en regionale media, zodat nu het startschot gegeven is voor een nieuwe campagne tegen de Belgische (indirecte) deelname aan de bezetting van Irak.

In Londen heeft een massabetoging plaats tegen het bezoek van Bush. En zowel in Irak als op het thuisfront heeft Washington steeds meer moeite om het verzet te ontkennen en te controleren. Een nieuw Vietnamscenario doemt op voor de Amerikaanse imperialisten en wij kunnen daarin onze bijdrage leveren door ook in België de acties op te drijven in solidariteit met de Irakezen, de Amerikanen die zich verzetten tegen de oorlog en al wie verlangt naar een wereld waarin er geen imperialistische oorlogen meer zijn.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken