Sinds vijf weken strijden de 300 arbeiders tegen de afdanking van 90 collega’s uit de verpakkingsafdeling. Twee keer werd het werk volledig stilgelegd gedurende 24 uur. Binnen het bedrijf voert het personeel al een paar weken langzaamaanacties. Sinds verleden week worden ook de leveringen binnen en buiten het bedrijf geblokkeerd. Gisteren kwamen een paar politieagenten binnen het bedrijf een oogje in het zeil houden. Verschillende keren vroegen ze naar de identiteitskaarten van het actievoerende personeel. Dit is regelrechte politie-intimidatie in het bedrijf. De wet Renault wordt niet eerbiedigd door de directie, die weigert naar alternatieven te zoeken samen met de vakbonden.

Vandaag stonden een honderdtal arbeiders voor een gesloten deur. Met deze patronale lock-out, een zeldzaam gebeuren in België, wil het management de arbeiders op de knieën krijgen. Samen met hun vakbonden riepen ze: “On ne rentrera pas à genoux devant les patrons voyoux – Wij gaan niet op onze knieën terug binnen voor deze patronale schurken”. Zij kunnen enkel rekenen op onze syndicale solidariteit. Kom daarom af naar het piket voor Godiva.

Afspraak: Donderdag 8 april vanaf 6u ‘s morgens

Aan de fabriek in de Wapenstilstandstraat 5 te 1081 Brussel (Koekelberg)

Metro: Simonis

Zie ook het artikel en video op de VRT-websiteartikel en video op de VRT-website.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken